Politici en hun mandaten...

Het Staatsblad publiceerde vandaag de lijst met de namen van de mandatarissen die hun vermogensaangifte moesten indienen bij het Rekenhof.

De lijst is 943 bladzijden lang. Meer dan 7.200 mandatarissen gaven hun vermogen aan. Het Staatsblad publiceert ook een lijst van ongeveer 500 mandatarissen die geen vermogensaangifte deden.

Sinds 1 januari 2005 moeten alle openbare mandatarissen (ministers, parlementsleden, schepenen, burgemeesters, voorzitters van OCMW's, leden van provinciebesturen) en hoge ambtenaren hun vermogensaangifte indienden bij het Rekenhof. Die aangifte moet het toelaten om na te gaan of iemand zich bij het uitoefenen van een mandaat persoonlijk verrijkt heeft. Om belangenvermenging tegen te gaan moesten mandatarissen ook een lijst met hun mandaten, ambten en beroepen indienen.
Aanvankelijk moesten de mandatarissen alles bij het Rekenhof indienen voor 1 april, maar omdat toen de helft van de betrokkenen dat nog niet had gedaan, werd de termijn verlengd tot 30 juni.

"Je moet een onderscheid maken tussen de twee lijsten [vermogen en mandaten", zegt Kamervoorzitter Herman De Croo (VLD).
"Ten eerste moesten alle mensen met een openbare functie bij het Rekenhof een mandatenlijst indienen. Die mandatenlijst is openbaar en kan je nu bekijken in het Staatsblad", legt De Croo uit. Als de mandaten bezoldigd zijn, staat dat erbij vermeld, maar het precieze bedrag kom je niet te weten.
"Ten tweede moesten alle mandatarissen ook een lijst van al hun bezittingen, hun patrimonium, opmaken. Die lijst werd onder gesloten omslag afgegeven. De inhoud ervan is dus geheim en kan alleen worden bekeken door een onderzoeksrechter", verklaart De Croo.

De volledige lijst is als pdf-bestand hier te downloaden.
Kwestie van onze (lokale) politici eens van naderbij te controleren... ;-)

Reactie toevoegen

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.