Privacy

Deze blog is de persoonlijke web-log van de familie Ottenbourg (allemaal natuurlijke personen).

GDPR is niet van toepassing volgens de uitzondering vermeld in artikel 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679 nl. "Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens (...) door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke (...) activiteit."

De gegevensverwerking op deze site is beperkt tot naam en e-mailadres, voor het ingeven van commentaren.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.