Verbeteringen aan RFID-scanner voor Suikerrock

Vandaag begon de opbouw van Suikerrock! En daaraan gekoppeld natuurlijk ook de catering van de medewerkers (in de refter van de PISO) én het inscannen van deze vrijwilligers adhv hun persoonlijke 'badge'.

Inscanning Suikerrock catering met RFID

In vergelijking met de vorige editie heb ik enkel aanpassingen (lees: verbeteringen) doorgevoerd wat betreft de scanning en het verwerken van de RFID-codes in de badges!

Er worden nu 2 Arduino Uno's gebruikt (met een Ethernet/SD-shield) die via een seriële verbinding met elkaar communiceren.

  • Arduino 1 zorgt voor de scanning zelf (en geeft een audio-visuele feedback indien het om een correcte scan gaat), bewaart alle scans (als 'backup') op een microSD-kaart (samen met datum en uur (dankzij een klok-module) en stuurt vervolgens het ingescande nummer door naar Arduino 2 (via de seriële RX/TX-poorten)
  • Arduino 2 krijgt het gescande nummer doorgestuurd en probeert deze via het internet door te geven aan de Suikerrock-server, waar uiteindelijk de gegevens bewaard en verwerkt worden.

Arduino Catering Scan

Belangrijkste voordelen van deze opstelling :

  • Achter het (publieke) scan-paneeltje hoeft nu nog enkel de RFID-scanner, buzzer en LED te hangen. Al de rest kan discreet weggewerkt worden onder de tafel (zie hieronder).
  • Gegevens worden nu rechtstreeks naar de server gestuurd, waardoor er onmiddellijk resultaten en statistieken beschikbaar zijn.
  • Backup van alle scans blijft beschikbaar (via de microSD-kaart), en hoeft enkel gebruikt te worden indien er problemen zouden zijn met de internet-verbinding.
  • Een bekabelde verbinding met het internet (via LAN) zorgt, in vergelijking met een draadloze verbinding (wifi), voor een stabielere verbinding en betere bedrjfszekerheid.

Arduino RFID opstelling

Reactie toevoegen

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.