De kern van de zaak

Vandaag kondigt zich een algemene staking aan in België. Waar gaat het juist over?

Vorige dinsdag vond ik echter dit interssant standpunt van Yves Desmet, hoofdredacteur van de De Morgen:

Kern van de zaak: de toekomst

In de tijd van onze ouders of grootouders gingen mensen met pensioen op hun 65ste en leefden ze gemiddeld tot hun 73ste. Voor iedere gepensioneerde waren er toen bovendien vier actieven die bijdragen storten. Omgerekend werd van iedere actieve dus de solidariteit verwacht om twee pensioenjaren te financieren.

Vandaag wil men blijven uittreden op 57 en leeft men gemiddeld tot zijn 81ste. En dat in een samen leving waar voor iedere gepensioneerde nog maar twee actieven bezig zullen zijn. Van iedere actieve wordt dus binnen enkele jaren ver wacht dat hij liefst 12 pensioenjaren van een gepensioneerde zal moeten financieren. Een verzesvoudiging van de solidariteit die van jonge actieven wordt gevraagd voor de ouderen. Een oudere generatie die, weze het lang niet rechtvaardig onderling verdeeld, vandaag al 60 procent van het Belgische vermogen in handen heeft.


[... kan men de kinderen van vandaag echt vragen om tijdens hun carrière het zesvoudige bij te dragen voor de pensioenen van de mensen die in hun eigen carrière maar een zesde daarvan hebben bijgedragen? Hoe vind je een compromis tussen de uitputting van leeggeknepen mensen in sommige sectoren (want ook niet iedere oudere werknemer zit in een zwaar beroep) en het recht van volgende generaties om niet alleen voor die ouderen, maar ook een beetje voor zichzelf te mogen werken? Net zoals die ouderen als actieven dat trouwens zelf hebben gedaan?

Dat is de basisvraag waarop de vakbonden tot hiertoe nog geen antwoord, laat staan een alternatief hebben geformuleerd.

Beetje 'simplistisch' voorgesteld natuurlijk, want Yves Desmet houdt geen rekening met vele andere aspecten en factoren (bv. gevolgen van babyboom vlak na oorlog, industrialisering en informatisering, verschuivingen op arbeidsmarkt, globalisering,...). Veel van de luxe die wij nu kennen is er ook dankzij het werken van de "oudere generatie".

Toevallig vond ik nog deze "politieke test" op internet. D.m.v. enkele (Engelstalige) vragen wordt uw politiek profiel opgemaakt en krijg je een mooi overzicht van waar je je exact bevindt binnen het politieke spectrum (socalist, capitalist, anarchist, libertarian, Democrat, Republican,...). Leuk om eens te doen!

Comments

Ingediend door Anonymous op 28/10/2005

Jan, dezelfde vraag in de andere richting. Vandaag is er gevraagd aan de + 50 van langere de werken en meest van hun kinderen hebben 25 jaar of + en hebben nog geen echte job gehad ? ? Luc

Reactie toevoegen

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.