expat https://www.ottenbourg.com/blog/ nl Identiteit en 'thuis' gevoel voor Third Culture Kids (TCKs) https://www.ottenbourg.com/blog/2020/04/identiteit-en-thuis-gevoel-voor-third-culture-kids-tcks <div data-history-node-id="1505" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">27/04/2020</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>'t Is allemaal niet altijd gemakkelijk voor onze <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Third_culture_kid" target="_blank">TCK</a>-kinderen. Naast de vele voordelen (<a href="https://www.linkedin.com/pulse/9-reasons-third-culture-kids-succeed-business-samuel-w-turner?articleId=6496364164880138240" target="_blank">1</a>, <a href="https://www.pacificprime.com/blog/third-culture-kids.html" target="_blank">2</a>), zijn er natuurlijk ook nadelen aan het expat- en nomade leden...</p> <p><iframe height="315" src="https://www.youtube.com/embed/quS_pMGIlec" width="560"></iframe></p> <p>Zie ook een <a href="//www.ottenbourg.com/blog/2013/09/roos-een-third-culture-kid-tck-3ck.html">eerdere blog post</a> hierover..</p> </div> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/roos" hreflang="nl">Roos</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/sara" hreflang="nl">Sara</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/expat" hreflang="nl">expat</a></div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1505&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="R4S9zb8f8iXHrWqiIiw9v_ry5wYjLoE4wz0B8DXoanA"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> Mon, 27 Apr 2020 12:16:12 +0000 Jan Ottenbourg 1505 at https://www.ottenbourg.com/blog Wonen buiten de EU en terugbetaling BTW voor expats https://www.ottenbourg.com/blog/2019/07/wonen-buiten-de-eu-en-terugbetaling-btw-voor-expats <div data-history-node-id="1504" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">3/07/2019</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Wie in het buitenland woont (buiten de EU) en in Europa aankopen doet (bv. tijdens een vakantie of kort verblijf), kan, in bepaalde gevallen, de <a href="https://financien.belgium.be/nl/particulieren/internationaal/reizen/invoer" target="_blank">BTW terugvorderen</a> op de goederen die zijn <strong>aangekocht én uitgevoerd naar een niet EU-land</strong>.</p> <p>Voor aankopen in België, met een <strong>BTW-tarief van 21%</strong> (voor de meest courante goederen) en export naar Dubai, kunnen wij dus ongeveer 1/5de terugkrijgen! </p> <p>Wat zijn de <strong>voorwaarden voor de terugbetaling van de BTW</strong>?</p> <ul><li>Enkel reizigers die hun woonplaats buiten de Europese Unie hebben, kunnen de terugbetaling van de BTW aanvragen.</li> <li>Het moet gaan om goederen voor <strong>persoonlijk gebruik</strong>, door reizigers meegenomen in hun persoonlijke bagage, en die dus geen handels- of beroepskarakter hebben.  </li> <li>De gezamenlijke waarde van de goederen moet <strong>meer dan <s>50EUR</s> 125EUR</strong> (01/01/2020 update)) <strong>per factuur bedragen</strong> (incl. BTW).</li> <li>De terugbetaling van de BTW kan alleen voor goederen die worden uitgevoerd en dat <strong>uiterlijk op het einde van de derde maand</strong> die volgt op de maand waarin ze werden aangekocht en verkregen.</li> </ul><p><img alt="Douane op de luchthaven van Zaventem" data-entity-type="file" data-entity-uuid="2ff1412e-a4d4-4e72-92eb-df2ba6f38667" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/Douane_BRU.jpg" /></p> <p>In de praktijk gaan wij dus meestal als volgt te werk als we terugvliegen naar Dubai ('<em>Do It Yourself</em>' (zie overzicht hieronder)) via de <a href="https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/your-travel-planner/customs/taks-refund" target="_blank">luchthaven van Zaventem</a> :</p> <ul><li>Wij kopen goederen aan met BTW, betalen deze en vragen een <strong>factuur op onze naam</strong> met adres in VAE</li> <li>Op de luchthaven presenteren wij ons aan het douane-kantoor met paspoort, vliegtuigticket, bewijs van woonst buiten de EU (visum VAE volstaat), de factu(u)r(en) én alle aangekochte goederen in de valies (men <strong>kan vragen om deze te tonen</strong>!).</li> <li>Na controle zet de douane een stempel 'voor export' op deze facturen.</li> <li>Wij sturen vervolgens de <strong>facturen met stempel terug naar de leverancier</strong> (per post) met de vraag om de BTW terug te storten op ons rekeningnummer.</li> <li>Na enkele dagen/weken wordt het bedrag van de BTW volledig teruggestort (al moet je er soms wel wat achter zitten, vandaar dat we altijd de afgestempelde facturen inscannen of een foto van nemen (om het nadien te kunnen opvolgen)).</li> </ul><p>Er zijn andere oplossingen. Je kan bv. via bepaalde 'tax free' firma's gaan, maar hiervoor betaal je natuurlijk telkens een zeker "administratieve kost". En recent zijn er ook enkele interessante (digitale) alternatieven bijgekomen (<strong>ZappTax</strong> en <strong>Refundit</strong>).</p> <p>Een beperkt overzicht vind je hieronder.</p> <table align="left" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%"><thead><tr><th scope="col"> </th> <th scope="col">Naam factuur</th> <th scope="col">Min. bedrag/factuur</th> <th scope="col">Kosten</th> <th scope="col">Uitbetalingstermijn</th> <th scope="col">Langs douane?</th> <th scope="col">Link</th> </tr></thead><tbody><tr><td>Do It Yourself (DIY)</td> <td>Eigen naam</td> <td>125,01EUR (incl. BTW)</td> <td bgcolor="yellow">0%</td> <td>Dagen/weken (afh. van winkel)</td> <td>Ja</td> <td> </td> </tr><tr><td>Global Blue</td> <td>Eigen naam</td> <td>125,01EUR (incl. BTW)</td> <td>40-50% van BTW</td> <td>3 weken op credit card of bank</td> <td>Ja</td> <td><a href="https://www.globalblue.com/tax-free-shopping/belgium/">Klik hier</a></td> </tr><tr><td>ZappTax (app)</td> <td>ZappTax NV</td> <td bgcolor="yellow"> <p>Geen, maar totaal van alle facturen &gt; 125EUR</p> </td> <td>15% van de BTW</td> <td bgcolor="yellow">24-48u</td> <td>Ja (*)</td> <td><a href="https://zapptax.com">Klik hier</a></td> </tr><tr><td>Refundit (app)</td> <td>Eigen naam</td> <td>125,01EUR (incl. BTW)</td> <td>9% van BTW</td> <td>15 werkdagen op bank of Paypal</td> <td bgcolor="yellow">Nee/Soms (**)</td> <td><a href="https://www.refundit.tax">Klik hier</a></td> </tr></tbody></table><p> </p> <p>(**) Via de <a href="https://refundit.tax/" target="_blank">Refundit</a>-app scan je je kassaticket(s) in en vraagt <strong>online</strong> de <strong>terugbetaling</strong> van het BTW-bedrag. De douane en accijnsdiensten bevestigen de aanvraag en keuren deze goed. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt de toerist uitgenodigd om zich aan te melden bij het loket van douane op de luchthaven.<br /><strong>Volledig digitaal dus.</strong> <a href="https://www.gondola.be/nl/news/refundit-digitaliseert-btw-terugbetalingsproces-bij-tax-free-shoppen" target="_blank">Uniek in de EU</a> en een rechtstreekse deal met de douane! Refundit rekent 9% kosten aan.</p> <p>(*) <a href="https://zapptax.com/" target="_blank">ZappTax</a> doet het anders... Zij <strong>combineren al uw facturen tot één grote factuur</strong> (zolang de eindfactuur maar meer dan 50EUR bedraagt) en deze laatste moet worden afgestempeld. <br /> Het voordeel hiervan is, dat je ook kleine(re) facturen (minder dan 125EUR) kan inbrengen. De factuur kan op uw naam, maar moet op adres va ZappTax.<br /> Zapptax (als bedrijf) recupereert zo de BTW rechtstreeks bij de leverancier (via hun BTW aangiften) en maakt dan één globale factuur op uw naam van ZappTax. Vervolgens doorloop je dezelfde procedure als hierboven bij de douane, en ZappTax zelf stort u de BTW dan terug. Zij rekenen 15% kosten aan.</p> <p>Mijn voorkeur (in volgorde) :</p> <ol><li>DIY : voor de 100% terugbetaling van de BTW en voor gebruik in winkels waar we regelmatig gaan.</li> <li>Refundit (app) : voor gebruik bij online aankopen, plus voor het gemak dat de winkel niets meer hoeft te doen. Kostprijs: 9%</li> <li>ZappTax (app) : in het geval van vele kleine facturen, die samen toch een zeker som uitmaken. Kostprijs: 15%</li> </ol></div> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/expat" hreflang="nl">expat</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/belgie" hreflang="nl">België</a></div> </div> <section> <h2>Comments</h2> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1779" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602513321"></mark> <footer> <p>Ingediend door <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">DECOSTER</span> op 28/08/2020</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1779#comment-1779" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">BTW TERUGBETALING TAXFREE</a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Geachte Heer, Ik veroorloof mij enkele opmerkingen te formuleren. Enkele details in uw uitleg zijn niet helemaal correct. 1) er zijn nog andere operatoren op de markt buiten deze die U vermeldt. DIY is uiteraard de goedkoopste manier om de BTW te recupereren maar vraagt wel een zorgvuldige opvolging door U. Wat betreft ZappTAX : door het feit dat de facturen op hun naam worden opgesteld recupereren zij de BTW via hun eigen BTW-aangifte en niet bij de leverancier. Wat betreft Refundit heb ik toch mijn twijfels over het feit dat de winkels niet meer hoeven te doen. Hoe recupereren zij de BTW die ze aan U terugstorten ?<br /> Ik kan U nog melden dat er sinds 30.6.2020 nog meer alternatieven werden gelanceerd door de douane om een digitale validatie te bekomen. Hier zijn 14 operatoren bij betrokken. Vriendelijke groeten,</p> </div> </div> </article> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1504&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="HLuct4xVi8XAesyV3Pm0I2XYVdTF_3XSte5I7qGP5cE"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> Wed, 03 Jul 2019 13:31:30 +0000 Jan Ottenbourg 1504 at https://www.ottenbourg.com/blog Podcast interview met Lode Roels https://www.ottenbourg.com/blog/2014/12/podcast-interview-met-lode-roels.html <div data-history-node-id="1369" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">10/12/2014</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>De naam <a href="http://loderoels.blogspot.com/p/bio.html" target="_blank">Lode Roels</a> klikt u wellicht bekend in de oren? Hij was jarenlang <strong>vliegende reporter en (radio)presenator</strong> bij de openbare omroep, maar <strong>emigreerde</strong> met zijn familie in 2011 naar Canada.</p> <p>Lode is intussen ook een fervent <a href="http://loderoels.blogspot.com" target="_blank">blogger</a>, reiziger en <a href="http://loderoels.blogspot.com/p/vliegen.html" target="_blank">(privé)piloot</a>, en dankzij het <a href="http://loderoels.blogspot.ca/search/label/Podcast" target="_blank">podcasten</a> (<a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Podcast" target="_blank">online audiouitzending</a>) <strong>blijft hij 'radio' maken</strong>! De <strong>ideale mix</strong> dus voor een leuk <strong>podcast interview</strong> met mij over Sabena, Tahiti, Dubai, vliegen, reizen en onze expat ervaringen.</p> <p>Hieronder te beluisteren, of via de <a href="http://loderoels.blogspot.ca/2014/12/rr18-wereldburger-en-professioneel.html" target="_blank">podcast blog-website van Lode</a>.</p> <p><iframe width="100%" height="300" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/180749569&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true"></iframe></p> </div> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/tahiti" hreflang="nl">Tahiti</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/sabena" hreflang="nl">Sabena</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/reizen" hreflang="nl">reizen</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/jan" hreflang="nl">Jan</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/expat" hreflang="nl">expat</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/emirates.html" hreflang="nl">Emirates</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/dubai.html" hreflang="nl">Dubai</a></div> </div> <section> <h2>Comments</h2> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1717" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1419450943"></mark> <footer> <p>Ingediend door <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ann</span> op 24/12/2014</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1717#comment-1717" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">vliegen boven syrie en irak</a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p> Geachte,Tot mijn verbazing zag ik op flightradar dat de vlucht van Emirates van Amsterdam naar Dubai gewoon over Syrie en Irak vliegt. Is dit een vergissing van flight radar of gebeurt dit echt? Ik kan het me na MH17 ,haast niet voorstellen.Dank als u mij een antwoord op mijn vraag kunt geven.Ann Wieffering    </p> </div> </div> </article> <article data-comment-user-id="1" id="comment-1718" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1419959374"></mark> <footer> <p>Ingediend door <span lang="" about="/blog/users/jan-ottenbourg" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Jan Ottenbourg</span> op 30/12/2014</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1718#comment-1718" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">RE: vliegen boven syrie en irak</a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>De gegevens die flightradar gebruikt zijn o.a. boven Irak niet betrouwbaar, m.a.w. meestal zal er een "rechte" lijn boven Irak worden weergegeven, maar in werkelijkheid wordt Irak wel degelijk vermeden. Net als Syrië trouwens. M.a.w. de route verliep boven Iran.</p> <p>Dit gezegd zijnde vliegt Emirates wel niet meer "over" Irak, we vliegen wel nog "op" bestemmingen in Irak, o.a. Bagdad, Bashra en Erbil.</p> </div> </div> </article> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1369&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="BWFvKaaOCb5cfOenS-xTKyOudizEBK94OT68Fi4mUcs"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> Tue, 09 Dec 2014 22:17:01 +0000 Jan Ottenbourg 1369 at https://www.ottenbourg.com/blog Stievie en Bhaalu getest voor expats https://www.ottenbourg.com/blog/2014/01/stievie-en-bhaalu-getest-voor-expats.html <div data-history-node-id="1298" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">7/01/2014</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Al meerdere jaren <strong>experimenteer</strong> ik met mogelijkheden om <strong>Belgische/Vlaamse TV te kunnen kijken in het buitenland</strong> : <a href="//www.ottenbourg.com/blog/2008/01/live-streaming-van-vlaamse-radio-tv.html">iWatch</a> (2008), <a href="//www.ottenbourg.com/blog/2010/11/streaming-van-vlaamse-tv-de-slingbox-pro.html">Slingbox</a> (2010), <a href="//www.ottenbourg.com/blog/2013/02/vlaamse-tv-kijken-vanuit-het-buitenland.html" target="_blank">WeepeeTV</a> (2012),.. </p> <p>Allemaal mooie initiatieven (destijds), maar enkel de Slingbox werd regelmatig gebruikt. Niet ideaal, maar er was <strong>geen degelijk alternatief</strong>. <a href="http://expattvvlaanderen.blogspot.ae/#L2" target="_blank">Sinds enkele maanden</a> zijn er echter <a href="http://www.stievie.be" target="_blank">Stievie</a> en <a href="http://benl.bhaalu.com/" target="_blank">Bhaalu</a> voor <strong>gebruik in het buitenland</strong>.</p> <p>Via <a href="http://klanten.stievie.be/veelgesteldevragen" target="_blank">Stievie</a>, een initiatief van de drie grote Vlaamse omroepen (VRT, SBS en VMMa), kan je enkel streaming bekijken op tablets en smartphones (uitbreidbaar naar TV via <a href="https://support.apple.com/kb/ht5209" target="_blank">Apple TV met Airplay Mirroring</a>). Bij <a href="https://benl.bhaalu.com/help/faq" target="_blank">Bhaalu</a> is er daarnaast ook nog mogelijkheid om via een stick of een 'box' rechtstreeks op de televisie aan te sluiten.</p> <p>Bijna "live", alsook <strong>uitgesteld kijken</strong>, zijn natuurlijk <strong>ideaal voor expats in het buitenland</strong>. Zekers als je met meerder uren tijdsverschil zit.</p> <p>Even <strong>alle details en verschillen</strong> op een rijtje :</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td> </td> <td><a href="http://www.stievie.be" target="_blank"><img alt="Stievie logo" height="70" src="//www.ottenbourg.com/blog/uploaded_images/stievie-logo.gif" width="200" /></a></td> <td><a href="https://benl.bhaalu.com" target="_blank"><img alt="Bhaalu logo" height="70" src="//www.ottenbourg.com/blog/uploaded_images/bhaalu-logo.gif" width="200" /></a></td> </tr><tr><td><strong>Aantal zenders</strong></td> <td>11 Vlaamse zenders</td> <td>Min. 15 zenders<br /> (nl. idem als uw huidig TV abonnement)</td> </tr><tr><td><strong>Live kijken</strong></td> <td>Enkele seconden vertraging</td> <td> <p>Na de live uitzending, met enkele<br /> minuten vertraging</p> </td> </tr><tr><td><strong>Uitgesteld kijken</strong></td> <td>Vandaag + 6 dagen</td> <td>- Tot min. 7 dagen via mobiel of stick<br /> - Tot min. 30 dagen (max. 90!) met een box</td> </tr><tr><td><strong>TV Gids</strong></td> <td>Ja</td> <td> </td> </tr><tr><td><strong>Toestel</strong></td> <td> <p>- Tablet/Smartphone<br /> (via Apple TV/Airplay ook op TV)</p> </td> <td> <p>- Tablet/Smartphone (mobiel)<br /> (via Apple TV/Airplay ook op TV)<br /> - TV (via stick of box)</p> </td> </tr><tr><td><strong>Aantal toestellen</strong></td> <td>Max. 4 verschillende maar niet gelijktijdig</td> <td>Max. 1 TV (via Box of Stick) en 1 mobiel apparaat gelijktijdig per abonnement</td> </tr><tr><td><strong>Software/App</strong></td> <td>- App voor iOS 5+<br /> - App voor Android 4.1+</td> <td>- Via browser p PC, iPad2+, Android 4.0+<br /> - Windows-app voor op PC</td> </tr><tr><td><strong>TV abonnement</strong></td> <td>NVT</td> <td>Belgisch TV abonnement nodig</td> </tr><tr><td><strong>Download snelheid</strong></td> <td> <p>(Geen details beschikbaar)<br /> De beeldkwaliteit past zich echter automatisch aan</p> </td> <td> <p>- Min. 1Mbps voor mobiel<br /> - Min. 3Mbps via stick of box</p> </td> </tr><tr><td><strong>Social Media</strong></td> <td>Interactie via de App (Twitter &amp; Facebook)</td> <td>Beperkt (aanraden content via gele knop)</td> </tr><tr><td><strong>Prijs (incl. BTW)</strong></td> <td>9,99EUR/maand</td> <td>5,00EUR/maand</td> </tr><tr><td><strong>Opstartkost</strong></td> <td>NVT</td> <td> <p>- 49EUR voor Tablet/Smartphone<br /> - 125EUR voor de stick<br /> - 365EUR voor de box</p> </td> </tr><tr><td><strong>Betalingsmethodes</strong></td> <td>- Belgische kredietkaart (online)<br /> - Via bon bij Media Markt (offline)</td> <td> <p>- Krediet- en betaalkaart (online)<br /> - Paypal</p> </td> </tr><tr><td><strong>Gratis uittesten</strong></td> <td>2 weken</td> <td> <p><strike>8u effectief kijken gespreid over meerdere dagen</strike><br /> 14 dagen</p> </td> </tr></tbody></table><p>De voorbije weken heb ik beide 'producten' uitgebreid kunnen testen, zowel in België, als in Dubai, alsook vanuit een hotelkamer in India en Kenya. Telkens via smartphone/tablet en laptop/PC, als op TV via AppleTV met <a href="https://support.apple.com/kb/ht5209" target="_blank">Airplay Mirroring</a>.</p> <p>Naar <strong>interface, gebruikersgemak van de app en TV gids</strong>, heb ik een boontje voor Stievie. De <strong>beeldkwaliteit</strong> van de streaming leek mij ook iets <strong>beter en scherper</strong> te zijn dan Bhaalu. Vooral op groter scherm (TV) was dit duidelijk.</p> <p>Helaas is het <strong>aanbod van zenders</strong> veel te klein bij Stievie en vind ik de prijs van 10EUR/maand veel te hoog. De bijkomende <strong>restricties op uitzendrechten</strong> van buitenlandse programma's en series maakt het moeilijk, zoniet onmogelijk, om net die afleveringen uitgesteld te gaan herbekijken.</p> <p>En dat is net waar Bhaalu wel handig om de hoek komt. Bhaalu is eigenlijk niet meer dan een <a href="https://benl.bhaalu.com/help/faq#question_cvr" target="_blank">digitale videorecorder in de cloud</a>, een zogenaamde Collaboratieve Video Recorder (CVR). Omdat je een <strong>Belgisch TV abonnement </strong>moet hebben, heb je namelijk het <a href="https://benl.bhaalu.com/help/faq#question_legaal" target="_blank">recht</a> om <strong>alles op te nemen</strong> en (privé) elders te gaan (her)bekijken.</p> <p>Dat elk programma en elke aflevering eerst moet opgenomen worden en daarna pas met wat met vertraging (via het internet) kan afgespeeld worden, is, vind ik, niet echt een groot probleem. En de prijs is de helft van Stievie, voor meer zenders...</p> <p>Het enige struikelblok (voor expats althans) is dus het <a href="https://benl.bhaalu.com/help/faq#question_tvabonnement" target="_blank">Belgische TV abonnement</a>. Maar zelfs dat is te 'omzeilen' door het abonnement (digitaal of analoog) te gebruiken van (schoon)ouders, familie, vrienden!</p> <p>De Bhaalu-box (365EUR, of 1EUR/dag) is wat duur. Zo'n fervente TV kijkers zijn we nu ook weer niet.</p> <p><u>Conclusie</u> : Na de proefperiode gaan we een <strong>abonnement van 6 maanden </strong>(voor 25EUR) nemen op Bhaalu (mobiel)!</p> <p>Nog even vermelden dat ook nog <a href="https://www.yeloplay.be/" target="_blank">YeloTV</a> bestaat. <strong>Niet beschikbaar in het buitenland</strong> echter (want je moet verbonden zijn met een Telenet internet aansluiting), maar wel een mooi initiatief om in Vlaanderen bv. <strong>via een Telenet hotspot</strong> (live) TV te kijken.</p> <p>Voor de Franstaligen en Franstalige buitenlandse zenders is misschien <a href="http://neo-net.fr/forum/viewtopic.php?f=39&amp;t=5563" target="_blank">ZedTV</a> een alternatief.</p> <p><strong>UPDATE (november 2014) </strong>: Intussen is Bhaalu <a href="https://benl.bhaalu.com/help/faq#question_down" target="_blank">tijdelijk niet meer beschikbaar</a> wegens een <a href="https://www.bloovi.be/nieuws/detail/het-volledige-verhaal-achter-de-bhaalu-rechtszaak" target="_blank">rechtzaak</a>.</p> <p>EXTRA TIP : <a href="http://blog.stef.be/stieviewer" target="_blank">Stievie kijken op je PC en op XBMC/Kodi</a></p> <p>UPDATE (augustus 2015) : <a href="http://nieuws.vtm.be/cultuur-media/154997-medialaan-lanceert-gratis-stievie-free" target="_blank">Medialaan lanceert dit najaar "Stievie FREE"</a></p> </div> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/vakantie" hreflang="nl">vakantie</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/tv" hreflang="nl">TV</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/streaming" hreflang="nl">streaming</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/slingbox.html" hreflang="nl">SlingBox</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/internet" hreflang="nl">internet</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/expat" hreflang="nl">expat</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/belgie" hreflang="nl">België</a></div> </div> <section> <h2>Comments</h2> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1668" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1389170851"></mark> <footer> <p>Ingediend door <a rel="nofollow" href="http://earthquake-report.com" lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anonieme bezoeker</a> op 8/01/2014</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1668#comment-1668" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Bhaalu of Stievie getest</a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p> Hallo,Sterke evaluatie van beide systemen. Persoonlijk heb ik Bhaalu eerst op mobiel gebruikt en werk ik nu al enkele weken met de box. 4 kleine opmerkingen ivm met de evaluatie. - Bhaalu heeft ook de Social Media interactie door op het icoontje "delen"  te klikken (Twitter en Facebook)- uitgesteld kijken wordt zelfs 28 dagen (mobiel) of 90 dagen (box) indien programma als "favoriet" aangeduid wordt- de 8 uur testen zijn niet meteen in de tijd beperkt zolang ze niet opgesoupeerd zijnYelo is (helaas) niet uitgesteld te bekijken      </p> </div> </div> </article> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1669" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1389592198"></mark> <footer> <p>Ingediend door <a rel="nofollow" href="http://www.bhaalu.com" lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">bhaalu</a> op 13/01/2014</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1669#comment-1669" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Aanvulling op artikel</a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Hallo iedereen,Graag had ik het volgende nog toegevoegd aan het interessant artikel: Uitgesteld kijken: kan tot 90 dagen via de bhaalu Box (ook op Mobiel/Stick indien je een Box bezit)TV Gids: Ja, via bhaalu Mobiel (tablet, smartphone, Pc en Mac) met 'sling' functie naar je TvAantal toestellen: onbeperkt (toestel onafhankelijk). Wel maximum één Tv (via Box of Stick) en één mobiel apparaat gelijktijdig.Download snelheid: correct maar ook adaptive streaming voor bhaalu Mobiel en BoxSocial media: gele knop om content aan te raden via Facebook/Twitter + de social media kanalen waar je al de aangeraden content van jezelf, vrienden, familie kan terugvinden. Beestachtige groeten,Yuri van bhaalu     </p> </div> </div> </article> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1674" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1396290256"></mark> <footer> <p>Ingediend door <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">frank ottenbourgh</span> op 31/03/2014</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1674#comment-1674" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">yelo tv</a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Hallo JanYelo tv is wel optie indien je verbinding maakt via vpn, router asus rt-n66u installeren bij ouders/schoonouders en vpn instellen, werkt perfect,zelf getest vanuit buitenland (zwitserland) ( en binnen paar weken ook de vmm zenders via yelo te bekijken) gtr frank</p> </div> </div> </article> <div class="indented"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1719" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1420221082"></mark> <footer> <p>Ingediend door <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Louis</span> op 2/01/2015</p> <p class="visually-hidden">Als antwoord op <a href="/blog/comment/1674#comment-1674" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">yelo tv</a> door <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">frank ottenbourgh</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1719#comment-1719" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Yelo tv</a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Hallo, wij gaan jaarlijks overwinteren in Spanje, hier heb jou bericht over Yelo tv gelezen, zou je dit mij eens kunnen uitleggen, ik ben namelijk een leek betreffende dit VPN. Kan ik dit via mijn zoon in België. Hoe moet ik een konektie opzetten van Belgë naar Spanje?</p> <p>Dank U bijvoorbaat.</p> <p>Louis</p> </div> </div> </article> <div class="indented"> <article data-comment-user-id="1" id="comment-1720" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1420363300"></mark> <footer> <p>Ingediend door <span lang="" about="/blog/users/jan-ottenbourg" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Jan Ottenbourg</span> op 4/01/2015</p> <p class="visually-hidden">Als antwoord op <a href="/blog/comment/1719#comment-1719" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Yelo tv</a> door <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Louis</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1720#comment-1720" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">RE: Yelo tv</a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Louis,</p> <p>Je zal een VPN moeten opzetten met iemand met een Telenet-verbinding in België, anders zal Yelo TV niet werken. Probleem is voornamelijk de upload-snelheid van Telenet.</p> <p>Om het op te zetten, zie ev. hier <a href="http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&amp;t=34489">http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&amp;t=34489</a></p> <p>Succes,</p> <p>   Jan</p> </div> </div> </article> </div></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1696" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1404714486"></mark> <footer> <p>Ingediend door <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Kristof Derycke</span> op 7/07/2014</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1696#comment-1696" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Aanvullingen</a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p> Met stievie heb je ook het voordeel dat je programma's kunt opnemen en later herbekijken zonder dat je internet verbinding nodig hebt. Bijvoorbeeld op het vliegtuig.kijken op tv via stievie op iPad is geen probleem. Er bestaan kabels van iPad naar wit/rood/geel component of scart naar je tv. </p> </div> </div> </article> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1712" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1415549739"></mark> <footer> <p>Ingediend door <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anonieme bezoeker</span> op 9/11/2014</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1712#comment-1712" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Laptop</a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Beste , In uw tekst schrijft u dat Stievie en Bhaalu te ontvangen is op laptop , volgens de technische gegevens is dit niet mogelijk. Wat is de oplossing om te ontvangen op laptop ? mvgr., Lou </p> </div> </div> </article> <div class="indented"> <article data-comment-user-id="1" id="comment-1713" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1415556493"></mark> <footer> <p>Ingediend door <span lang="" about="/blog/users/jan-ottenbourg" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Jan Ottenbourg</span> op 9/11/2014</p> <p class="visually-hidden">Als antwoord op <a href="/blog/comment/1712#comment-1712" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Laptop</a> door <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anonieme bezoeker</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1713#comment-1713" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">RE: Laptop</a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Bhaalu is (al) zeker via de laptop te bekijken, Stievie is iets te lang geleden dat het nog geprobeerd heb.<br /><br />Als je via de browser 'inlogt' op Bhaalu krijg je op een Windows-platform de mogelijkheid om een Windows-viewer/programma te downloaden en installeren. Op deze manier kijk je met Bhaalu op je laptop naar Belgische TV.</p> </div> </div> </article> </div> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1298&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="iZBiPXmUvzpd2TQr7YokPa_IzMF1iFK12jLvW_FcvuA"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> Mon, 06 Jan 2014 20:04:12 +0000 Jan Ottenbourg 1298 at https://www.ottenbourg.com/blog Roos is een Third Culture Kid (TCK, 3CK) https://www.ottenbourg.com/blog/2013/09/roos-een-third-culture-kid-tck-3ck.html <div data-history-node-id="1265" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">26/09/2013</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Na het lezen van de <a href="http://www.standaard.be/cnt/blksc_20130926_001" target="_blank">laatste blogpost van Katrien Schreurs</a> en het doornemen van de <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Third_culture_kid" target="_blank">Third Culture Kids</a> definitie, zijn we overtuigd... Roos is er ééntje!</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>A Third Culture Kid is a person who has spent a significant part of his or her developmental years outside the parents' culture. The TCK frequently builds relationships to all of the cultures, while not having full ownership in any.</strong></em></p> <p>Sara heeft nog tot haar 4de in België gewoond, maar Roos, die in Tahiti is geboren, is 100% expat en heeft nauwelijks nog een "band" met België, buiten de rechtstreekse familie en enkele goede vrienden dan. Maar dat is voor TCK kinderen blijkbaar geen probleem. Ze zijn sociaal genoeg, maken direct vrienden, integreren zich snel en voelen zich overal thuis.</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>TCKs tend to get along with people of any culture, and develop a chameleon-like ability to become part of other cultures. Adapting to new situations quickly and with confidence is no problem for third-culture kids. Excellent communication and diplomatic skills are what many third-culture kids get out of their experience abroad.</strong></em></p> <p>Telkens er iemand ons hier vraagt waar wij vandaan komen, antwoorden we "<em>from Belgium</em>", waarop Roos dan vrijwel onmiddellijk reageert met "And<em> I am from Tahiti</em><i>"</i>'... Regelmatig nog spreekt ze over Tahiti. Daar was alles beter.. het weer, het eten, de vriendjes op school,... </p> <p>Haar hart ligt duidelijk nog in de Stille Zuidzee...</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>TCKs are often multilingual and highly accepting of other cultures. Although moving between countries may become an easy thing for some TCKs, after a childhood spent in other cultures, adjusting to their passport country often takes years.</strong></em></p> <p>Dat belooft dus...</p> </div> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/tahiti" hreflang="nl">Tahiti</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/sara" hreflang="nl">Sara</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/roos" hreflang="nl">Roos</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/expat" hreflang="nl">expat</a></div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1265&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="IRga0BrR8NK9EgkTV4Au8DO3Xf17QSh7bpmQBiUMXUg"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> Thu, 26 Sep 2013 12:13:49 +0000 Jan Ottenbourg 1265 at https://www.ottenbourg.com/blog Vlaamse TV kijken vanuit het buitenland https://www.ottenbourg.com/blog/2013/02/vlaamse-tv-kijken-vanuit-het-buitenland.html <div data-history-node-id="1217" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">9/02/2013</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Om <strong>Vlaamse televisie</strong> te kijken <strong>in het buitenland</strong> (zonder schotelantenne) hebben we al <a href="//www.ottenbourg.com/blog/2010/11/streaming-van-vlaamse-tv-de-slingbox-pro.html">vanalles</a> geprobeerd.<br /><a href="https://weepee.tv" target="_blank">WeepeeTV</a> werd <a href="http://www.zdnet.be/nieuws/146311/online-tv-aanbieder-weepeetv-lanceert-vandaag/" target="_blank">enkele maanden geleden gelanceerd</a> en lijkt nu een nieuw alternatief te zijn om beeld en geluid te <strong>streamen via internet</strong>.</p> <p><img src="//www.ottenbourg.com/blog/uploaded_images/weepeeTV.gif" alt="WeepeeTV logo" width="500" height="193" /></p> <p>Naast VTM, één, Canvas, 2BE? Kanaal Z,  JIM, Vitaya, vtmK-Zoom en Ketnet krijg je er nog enkele Engelstalige zenders bij.</p> <p><strong>Ideaal voor expats </strong>(zoals wij) of Vlamingen op vakantie lijkt me (telkens via een VPN connectie welliswaar). We gaan het allemaal eens uitproberen vanuit Dubai... </p> <p>P.S. Via <a href="http://blog.42.be" target="_blank">Wim</a> kan je zelfs een <a href="http://blog.42.be/p/weepeetv.html" target="_blank">'unofficial' WeepeeTV versie voor Android</a> downloaden en zo de TV kanalen bekijken..</p> <p><strong>UPDATE (2014)</strong> : <a href="//www.ottenbourg.com/blog/2014/01/stievie-en-bhaalu-getest-voor-expats.html">Stievie en Bhaalu getest voor expats</a></p> </div> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/vakantie" hreflang="nl">vakantie</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/tv" hreflang="nl">TV</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/streaming" hreflang="nl">streaming</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/expat" hreflang="nl">expat</a></div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1217&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="UP8-jmz2FQNjjSterIo_K0YvAbW5KjUsirF7cyZcYG0"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> Sat, 09 Feb 2013 17:11:58 +0000 Jan Ottenbourg 1217 at https://www.ottenbourg.com/blog Linkdump https://www.ottenbourg.com/blog/2009/10/linkdump.html-0 <div data-history-node-id="812" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">3/10/2009</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><ul><li><a href="http://www.tijd.be/nieuws/binnenland/Gerecht_bekijkt_rol_De_Tandt_in_Sabena-dossier__.8227591-438.art" target="_blank">Gerecht bekijkt rol De Tandt bij Sabena</a></li> <li><a href="http://www.lalibre.be/actu/international/airbus-vers-la-fin-des-boites-noires-51b8af2ee4b0de6db9b7f5bd" target="_blank">Airbus: vers la fin des boîtes noires?</a></li> <li><a href="https://www.rnw.org/rnw-media-history" target="_blank">Per schip Charles Darwin achterna</a></li> <li><a href="http://www.midomi.com/" target="_blank">Search for Music Using Your Voice by Singing or Humming</a></li> <li><a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-1214729/James-May-size-Lego-house-wants.html" target="_blank">James May and his full-size Lego house nobody wants</a></li> <li><a href="http://datanews.knack.be/nl/90-5-26229/article.html?cid=rss" target="_blank">Ook Proximus komt met prepaid-internetformule</a></li> <li><a href="http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/10/04/01016-20091004ARTFIG00035-le-crash-du-rio-paris-aurait-pu-etre-evite-.php" target="_blank">«Le crash du Rio-Paris aurait pu être évité»</a></li> <li><a href="https://www.wired.com/2009/09/cultural-evolution/" target="_blank">Do Polynesian Canoes Evolve Like Finch Beaks?</a></li> <li><a href="http://www.ladepeche.pf/article/faits-divers-justice/flosse-poursuivi-pour-corruption-passive" target="_blank">Flosse poursuivi pour corruption passive</a></li> <li><a href="http://www.lesnouvelles.pf/fenua/justice/4243-gaston-flosse-mis-en-examen.html" target="_blank">Gaston Flosse mis en examen</a></li> </ul></div> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/sabena" hreflang="nl">Sabena</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/muziek" hreflang="nl">muziek</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/lego" hreflang="nl">lego</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/internet" hreflang="nl">internet</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/expat" hreflang="nl">expat</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/darwin" hreflang="nl">Darwin</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/airbus" hreflang="nl">Airbus</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/air-france" hreflang="nl">Air France</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/af447" hreflang="nl">AF447</a></div> </div> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=812&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="OXtcqUjjrzccwrLYCohDdkExFA7cHjlaoZy9XDkYNpw"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> Sat, 03 Oct 2009 10:40:00 +0000 Jan Ottenbourg 812 at https://www.ottenbourg.com/blog Linkdump https://www.ottenbourg.com/blog/2009/06/linkdump.html-0 <div data-history-node-id="782" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">14/06/2009</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><ul><li><a href="http://www.tahitipresse.pf/index.cfm?snav=see&amp;presse=27629" target="_blank">Princess Cruises de retour en Polynésie française, à partir de septembre prochain</a></li> <li><a href="http://www.express.be/business/nl/economy/waarom-ontwikkelingshulp-zinloos-is.htm" target="_blank">Waarom ontwikkelingshulp zinloos is</a></li> <li><a href="http://www.popularmechanics.com/science/air_space/4317732/" target="_blank">Launch Day: Apollo 11, The Untold Story</a></li> <li><a href="http://www.asfaltkonijn.be/2009/06/04/herge-museum/" target="_blank">Hergé museum</a></li> <li><a href="http://www.smartbiz.be/itprofessional/" target="_blank">eID voor Belgen in het buitenland</a></li> <li><a href="http://www.tijd.be/nieuws/wijde_wereld/LA_Lakers_pakken_NBA-titel.8196684-603.art" target="_blank">LA Lakers pakken NBA-titel</a></li> <li><a href="http://standaard.typepad.com/en_nu_even_elders/2009/06/vloeken-doe-je-in-het-vlaams.html" target="_blank">Vloeken doe je in het Vlaams!</a></li> <li><a href="https://www.flightglobal.com/news/articles/paris-air-show-convergence-of-causes-of-air-france-a330-unknown-eads-327920/" target="_blank">PARIS AIR SHOW: 'Convergence of causes' of Air France A330 unknown: EADS</a></li> <li><a href="http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/06/11/01016-20090611ARTFIG00011-af-447-le-scenario-de-la-dislocation-en-vol-.php" target="_blank">AF 447 : le scénario de la dislocation en vol</a></li> <li><a href="https://lvb.net/item/7530" target="_blank">AF447, ACARS en GPS</a></li> </ul></div> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/tahiti" hreflang="nl">Tahiti</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/nasa" hreflang="nl">NASA</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/kuifje" hreflang="nl">kuifje</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/expat" hreflang="nl">expat</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/eid" hreflang="nl">eID</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/af447" hreflang="nl">AF447</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/a330" hreflang="nl">A330</a></div> </div> <section> <h2>Comments</h2> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1206" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1245157603"></mark> <footer> <p>Ingediend door <a rel="nofollow" href="http://www.blogger.com/profile/12329682595188996899" lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rita</a> op 16/06/2009</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1206#comment-1206" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Jan, de eerste link werkt niet </a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Jan, de eerste link werkt niet ...</p> </div> </div> </article> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1207" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1245224942"></mark> <footer> <p>Ingediend door <a rel="nofollow" href="http://www.blogger.com/profile/08664195915757077076" lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" content="MARK VANGOIDTSENHOVEN">MARK VANGOIDTS…</a> op 17/06/2009</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1207#comment-1207" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Ontwikkelingshulp helpt niet maar is </a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Ontwikkelingshulp helpt niet maar is wel NOODZAKELIJK !!! Jan ????Mark en Greetje .</p> </div> </div> </article> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1208" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1245225353"></mark> <footer> <p>Ingediend door <a rel="nofollow" href="http://www.blogger.com/profile/13826625973744873915" lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Jan Ottenbourg</a> op 17/06/2009</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1208#comment-1208" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">@Mark en Greetje: begrijp me niet </a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>@Mark en Greetje: begrijp me niet verkeerd, ik ben niet tegen ontwikkelingshulp maar niet op de manier waarop het meestal gebeurd nl. door domweg geld te geven (om ons geweten te sussen).</p> </div> </div> </article> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1209" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1245249400"></mark> <footer> <p>Ingediend door <a rel="nofollow" href="http://www.blogger.com/profile/08664195915757077076" lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" content="MARK VANGOIDTSENHOVEN">MARK VANGOIDTS…</a> op 17/06/2009</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1209#comment-1209" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo Jan !Wij verstaan je hoor,no </a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Hallo Jan !Wij verstaan je hoor,no problem !En ja, er moet nog veel gebeuren om ontwikkelingshulp doeltreffend te maken !Prettige dag nog voor U en de ganse familie .Mark en Greetje .</p> </div> </div> </article> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1210" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1245328588"></mark> <footer> <p>Ingediend door <a rel="nofollow" href="http://www.perogivi.web-log.nl" lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Petra</a> op 18/06/2009</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1210#comment-1210" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Goh, dat was al weer lang geleden dat </a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Goh, dat was al weer lang geleden dat ik even op jullie blog kwam kijken. Maar nu de kinderen vakantie hebben heb ik ook weer wat meer tijd om rond te surfen.Bora Bora dat ziet er erg mooi uit. Zo mooi is het water hier niet aan de west kust van Afrika.</p> </div> </div> </article> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=782&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="gMGb4OXcbZra5st5_P-TOHYH6vTx9ijOC53mkUmFAWE"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> Sun, 14 Jun 2009 08:44:00 +0000 Jan Ottenbourg 782 at https://www.ottenbourg.com/blog Europese verkiezingen in Tahiti https://www.ottenbourg.com/blog/2009/06/europese-verkiezingen-tahiti.html <div data-history-node-id="779" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">6/06/2009</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Belgen in het buitenland worden enkel nog <b>opgeroepen</b> om (verplicht) te gaan stemmen voor de <b>federale verkiezingen</b>.<br />Voor de gemeentelijke en Vlaamse verkiezingen (sorry <a href="http://www.walterkestens.be/" target="_blank">Walter</a>) krijgen we geen oproepingsbrief (hetgeen 'logisch' is) en sinds dit jaar zijn we ook <a href="http://www.diplomatie.be/nl/elections/electionsdetail.asp?TEXTID=94982" target="_blank">niet meer verplicht</a> om voor de Europese verkiezingen op Belgische lijsten te stemmen.</p> <p>En dus hebben we ons <b>in Tahiti ingeschreven</b> om eens te stemmen op lokale lijsten.</p> <p>Vermits stemmen niet verplicht is in Frankrijk, moesten we ons (als niet-Franse, Europese burgers) dus <b>eerst officieel moeten 'inschrijven'</b> (eind 2008) in je gemeente (<a href="http://www.punaauia.pf/Vote-election" target="_blank">Punaauia</a>) en nadien moet je dan je <b>"stem-kaart" </b>(<i><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_d'%C3%A9lecteur">carte électorale</a></i>) <b>gaan afhalen op de gemeente</b>.</p> <p><img src="//www.ottenbourg.com/blog/uploaded_images/Verkiezingen2009_1.jpg" /></p> <p>In alle <b>Franse overzeese gebieden</b> werd er trouwens <b>één dag eerder gestemd</b> (zaterdag 6 juni).<br />Er waren <a href="http://www.lesnouvelles.pf/fenua/politique/2710-cinq-candidats-pour-leurope.html" target="_blank">5 kandidaten</a> in Tahiti op gemeenschappelijke "Stille Oceaan"-lijsten (samen met de andere Franse overzeese gebeiden in de Pacific). Eén kandidaat uit deze regio krijgt een zetel in het Europees parlement.</p> <p>Het stemmen zelf verloopt ook anders dan in België. In plaats van op <span style="font-weight:bold;">één stembiljet</span> aan te duiden op welke partij/kandidaat je stemt, krijg je hier van elke partij een officiële A5-'folder' (met een overzicht van de kandidaten). De <b>folder van de partij</b> waarvoor je dan stemt, steek je dan in een <b>bruine enveloppe</b>, de rest van de folders laat je in het stemhokje achter. De bruine enveloppe steek je daarna <b>in de urne</b>.</p> <p><img src="//www.ottenbourg.com/blog/uploaded_images/Verkiezingen2009_2.jpg" /></p> <p>Van de ingeschreven kiezers (177.426) is ook maar 22% komen stemmen (40.074), een <b>heel lage opkomst</b> dus!</p> <p>De officiële resultaten worden trouwens vanavond door het <a href="http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/" target="_blank">Haut-Commissariat</a> op mijn vliegtuig (<a href="https://www.airtahitinui.com/" target="_blank">TN008</a>) gezet richting Parijs. Ik krijg een <b>verzegelde enveloppe</b> mee, die dan moet bewaard worden in de kluis in de cockpit (tot het aankomt in CDG).</p> </div> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/verkiezingen" hreflang="nl">verkiezingen</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/tahiti" hreflang="nl">Tahiti</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/politiek" hreflang="nl">politiek</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/kristel" hreflang="nl">Kristel</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/jan" hreflang="nl">Jan</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/expat" hreflang="nl">expat</a></div> </div> <section> <h2>Comments</h2> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1195" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1244425731"></mark> <footer> <p>Ingediend door <a rel="nofollow" href="http://www.blogger.com/profile/02990363133683198286" lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Kasaka</a> op 8/06/2009</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1195#comment-1195" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Interessant om te lezen! Leuke foto&#039;s </a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Interessant om te lezen! Leuke foto's van Sara's feest en oh, Bora Bora, dat ziet er echt paradijselijk uit!!!</p> </div> </div> </article> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=779&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="n5xLoVsW8UYjasvbodNmpnAPlI56LBvSBhA3GGQ8rH4"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> Sat, 06 Jun 2009 00:57:00 +0000 Jan Ottenbourg 779 at https://www.ottenbourg.com/blog Overzicht expat-bloggers https://www.ottenbourg.com/blog/2007/06/overzicht-expat-bloggers.html <div data-history-node-id="431" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">27/06/2007</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Paul lanceerde enkele maanden geleden een <a href="http://expat-blogging.blogspot.com/" target="_blank">Expat Blogging</a>-website, waar hij de <span style="font-weight:bold;">blogs van Vlamingen en Nederlanders verzamelt</span>.</p> <p><img src="//www.ottenbourg.com/blog/uploaded_images/ExpatBlogging.gif" /></p> <p>Intussen vind je er al <span style="font-weight:bold;">meer dan 190 blogs uit 54 verschillende landen</span>! Indrukwekkend...</p> <p>Zie: <a href="http://expat-blogging.blogspot.com/" target="_blank">expat-blogging.blogspot.com</a></p> </div> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/expat" hreflang="nl">expat</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/blog" hreflang="nl">blog</a></div> </div> <section> <h2>Comments</h2> <article data-comment-user-id="0" id="comment-496" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1182907055"></mark> <footer> <p>Ingediend door <a rel="nofollow" href="http://www.hilde.verenigdestaten.info" lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Hilde</a> op 27/06/2007</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/496#comment-496" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Ben net gaan kijken. Leuk, we hebben </a></h3> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Ben net gaan kijken. Leuk, we hebben weer heel wat leesvoer bij! Enne, fijn om te lezen dat we er ook bij staan ;-)Groetjes,</p> </div> </div> </article> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=431&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="HsQdw-Dreomr0-FVbcJOkFtQYjOMit2O91sWkcvBUq8"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> Tue, 26 Jun 2007 21:21:00 +0000 Jan Ottenbourg 431 at https://www.ottenbourg.com/blog