Het expat leven van de Ottenbourg familie https://www.ottenbourg.com/blog/ nl Identiteit en 'thuis' gevoel voor Third Culture Kids (TCKs) https://www.ottenbourg.com/blog/2020/04/identiteit-en-thuis-gevoel-voor-third-culture-kids-tcks <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'ds_entity_view' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'layout__onecol' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x layout--onecol.html.twig * layout-onecol--node--1505.html.twig * layout-onecol--node-story-rss.html.twig * layout-onecol--node-story.html.twig * layout-onecol--node-rss.html.twig * layout-onecol--node.html.twig x layout--onecol.html.twig * layout.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <div data-history-node-id="1505" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--node-post-date--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--node-post-date.html.twig * field--default--node-post-date--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--node-post-date.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--node-post-date--story.html.twig * field--node--node-post-date.html.twig * field--node--story.html.twig * field--node-post-date.html.twig * field--ds.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">27/04/2020</div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--body--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--body.html.twig * field--default--body--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--body.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><!-- Full Text --><p>'t Is allemaal niet altijd gemakkelijk voor onze <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Third_culture_kid" target="_blank">TCK</a>-kinderen. Naast de vele voordelen (<a href="https://www.linkedin.com/pulse/9-reasons-third-culture-kids-succeed-business-samuel-w-turner?articleId=6496364164880138240" target="_blank">1</a>, <a href="https://www.pacificprime.com/blog/third-culture-kids.html" target="_blank">2</a>), zijn er natuurlijk ook nadelen aan het expat- en nomade leden...</p> <p><iframe height="315" src="https://www.youtube.com/embed/quS_pMGIlec" width="560"></iframe></p> <p>Zie ook een <a href="//www.ottenbourg.com/blog/2013/09/roos-een-third-culture-kid-tck-3ck.html">eerdere blog post</a> hierover..</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--field-labels--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--field-labels.html.twig * field--default--field-labels--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--field-labels.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--field-labels--story.html.twig * field--node--field-labels.html.twig * field--node--story.html.twig * field--field-labels.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/roos" hreflang="nl">Roos</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/sara" hreflang="nl">Sara</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/expat" hreflang="nl">expat</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--comment-node-story--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--comment-node-story.html.twig * field--default--comment-node-story--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--comment-node-story.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1505&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="R4S9zb8f8iXHrWqiIiw9v_ry5wYjLoE4wz0B8DXoanA"></drupal-render-placeholder> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> Mon, 27 Apr 2020 12:16:12 +0000 Jan Ottenbourg 1505 at https://www.ottenbourg.com/blog Wonen buiten de EU en terugbetaling BTW voor expats https://www.ottenbourg.com/blog/2019/07/wonen-buiten-de-eu-en-terugbetaling-btw-voor-expats <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'ds_entity_view' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'layout__onecol' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x layout--onecol.html.twig * layout-onecol--node--1504.html.twig * layout-onecol--node-story-rss.html.twig * layout-onecol--node-story.html.twig * layout-onecol--node-rss.html.twig * layout-onecol--node.html.twig x layout--onecol.html.twig * layout.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <div data-history-node-id="1504" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--node-post-date--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--node-post-date.html.twig * field--default--node-post-date--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--node-post-date.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--node-post-date--story.html.twig * field--node--node-post-date.html.twig * field--node--story.html.twig * field--node-post-date.html.twig * field--ds.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">3/07/2019</div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--body--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--body.html.twig * field--default--body--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--body.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Wie in het buitenland woont (buiten de EU)&nbsp;en in Europa aankopen doet&nbsp;(bv. tijdens een vakantie of kort verblijf), kan, in bepaalde gevallen,&nbsp;de <a href="https://financien.belgium.be/nl/particulieren/internationaal/reizen/invoer" target="_blank">BTW terugvorderen</a> op de goederen die zijn <strong>aangekocht&nbsp;én uitgevoerd naar een niet EU-land</strong>.</p> <p>Voor aankopen in België, met een <strong>BTW-tarief van 21%</strong> (voor de meest courante goederen) en export naar Dubai, kunnen wij dus ongeveer 1/5de terugkrijgen!&nbsp;</p> <p>Wat zijn de <strong>voorwaarden voor de terugbetaling van de BTW</strong>?</p> <ul> <li>Enkel reizigers die hun woonplaats buiten de Europese Unie hebben, kunnen de terugbetaling van de BTW&nbsp;aanvragen.</li> <li>Het moet gaan om goederen voor <strong>persoonlijk gebruik</strong>, door reizigers meegenomen in hun persoonlijke bagage, en die dus geen handels- of beroepskarakter hebben.&nbsp;&nbsp;</li> <li>De gezamenlijke waarde van de goederen moet&nbsp;<strong>meer dan <s>50EUR</s>&nbsp;125EUR</strong> (01/01/2020 update)) <strong>per factuur&nbsp;bedragen</strong> (incl. BTW).</li> <li>De terugbetaling van de BTW&nbsp;kan alleen voor goederen die worden uitgevoerd en dat <strong>uiterlijk op het einde van de derde maand</strong> die volgt op de maand waarin ze werden aangekocht en verkregen.</li> </ul> <p><img alt="Douane op de luchthaven van Zaventem" data-entity-type="file" data-entity-uuid="2ff1412e-a4d4-4e72-92eb-df2ba6f38667" src="/blog/sites/default/files/inline-images/Douane_BRU.jpg" /></p> <p>In de praktijk gaan wij dus meestal als volgt te werk als we terugvliegen naar Dubai&nbsp;('<em>Do It Yourself</em>' (zie overzicht hieronder)) via de <a href="https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/your-travel-planner/customs/taks-refund" target="_blank">luchthaven van Zaventem</a>&nbsp;:</p> <ul> <li>Wij kopen goederen aan met BTW, betalen deze en vragen een <strong>factuur op onze naam</strong> met adres in VAE</li> <li>Op de luchthaven presenteren wij ons aan het douane-kantoor met paspoort, vliegtuigticket, bewijs van woonst buiten de EU (visum VAE volstaat), de factu(u)r(en) én&nbsp;alle aangekochte goederen in de valies (men <strong>kan vragen om deze te tonen</strong>!).</li> <li>Na controle zet de douane een stempel 'voor export' op deze facturen.</li> <li>Wij sturen vervolgens de <strong>facturen met stempel terug naar de leverancier</strong> (per post) met de vraag om de BTW terug te storten op ons rekeningnummer.</li> <li>Na enkele dagen/weken wordt het bedrag van de BTW volledig teruggestort (al moet je er soms wel wat achter zitten, vandaar dat we altijd de afgestempelde facturen inscannen of een foto van nemen (om het nadien te kunnen opvolgen)).</li> </ul> <p>Er zijn andere oplossingen.&nbsp;Je kan bv. via bepaalde 'tax free' firma's gaan, maar hiervoor betaal je natuurlijk telkens een zeker "administratieve kost". En recent zijn er ook&nbsp;enkele interessante (digitale)&nbsp;alternatieven bijgekomen (<strong>ZappTax</strong> en <strong>Refundit</strong>).</p> <p>Een beperkt overzicht vind je hieronder.</p> <table align="left" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%"> <thead> <tr> <th scope="col">&nbsp;</th> <th scope="col">Naam factuur</th> <th scope="col">Min. bedrag/factuur</th> <th scope="col">Kosten</th> <th scope="col">Uitbetalingstermijn</th> <th scope="col">Langs douane?</th> <th scope="col">Link</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Do It Yourself (DIY)</td> <td>Eigen naam</td> <td>125,01EUR (incl. BTW)</td> <td bgcolor="yellow">0%</td> <td>Dagen/weken (afh. van winkel)</td> <td>Ja</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Global Blue</td> <td>Eigen naam</td> <td>125,01EUR (incl. BTW)</td> <td>40-50% van BTW</td> <td>3 weken op credit card of bank</td> <td>Ja</td> <td><a href="https://www.globalblue.com/tax-free-shopping/belgium/">Klik hier</a></td> </tr> <tr> <td>ZappTax (app)</td> <td>ZappTax NV</td> <td bgcolor="yellow"> <p>Geen, maar totaal van alle facturen &gt; 125EUR</p> </td> <td>15% van de BTW</td> <td bgcolor="yellow">24-48u</td> <td>Ja (*)</td> <td><a href="https://zapptax.com">Klik hier</a></td> </tr> <tr> <td>Refundit (app)</td> <td>Eigen naam</td> <td>125,01EUR (incl. BTW)</td> <td>9% van BTW</td> <td>15 werkdagen op bank of Paypal</td> <td bgcolor="yellow">Nee/Soms (**)</td> <td><a href="https://www.refundit.tax">Klik hier</a></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>(**) Via de <a href="https://refundit.tax/" target="_blank">Refundit</a>-app scan je je kassaticket(s) in en vraagt&nbsp;<strong>online</strong>&nbsp;de&nbsp;<strong>terugbetaling</strong> van het BTW-bedrag. De douane en accijnsdiensten bevestigen de aanvraag en keuren deze goed. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt de toerist uitgenodigd om zich aan te melden bij het loket van douane op de luchthaven.<br /> <strong>Volledig digitaal dus.</strong>&nbsp;<a href="https://www.gondola.be/nl/news/refundit-digitaliseert-btw-terugbetalingsproces-bij-tax-free-shoppen" target="_blank">Uniek in de EU</a>&nbsp;en&nbsp;een rechtstreekse deal met de douane! Refundit rekent 9% kosten aan.</p> <p>(*)&nbsp;<a href="https://zapptax.com/" target="_blank">ZappTax</a>&nbsp;doet&nbsp;het anders... Zij <strong>combineren&nbsp;al uw&nbsp;facturen&nbsp;tot één grote factuur</strong> (zolang de eindfactuur maar meer dan 50EUR bedraagt) en deze laatste moet worden afgestempeld.&nbsp;<br /> Het voordeel hiervan is, dat je ook kleine(re) facturen (minder dan 125EUR) kan inbrengen. De&nbsp;factuur kan op uw naam, maar moet op adres va ZappTax.<br /> Zapptax (als bedrijf) recupereert zo de BTW rechtstreeks bij de&nbsp;leverancier (via hun BTW aangiften)&nbsp;en maakt dan één globale factuur op uw naam van ZappTax. Vervolgens doorloop je dezelfde procedure als hierboven bij de douane, en ZappTax zelf stort u de BTW dan terug. Zij rekenen 15% kosten aan.</p> <p>Mijn voorkeur (in volgorde)&nbsp;:</p> <ol> <li>DIY : voor de 100% terugbetaling van de BTW&nbsp;en voor gebruik in winkels waar we regelmatig gaan.</li> <li>Refundit (app) : voor gebruik bij online aankopen,&nbsp;plus voor het gemak dat de winkel niets meer hoeft te doen. Kostprijs: 9%</li> <li>ZappTax (app) : in het geval van vele kleine&nbsp;facturen, die samen toch een zeker som uitmaken. Kostprijs: 15%</li> </ol> <script type='text/javascript' id='clustrmaps' src='//cdn.clustrmaps.com/map_v2.js?cl=080808&w=a&t=n&d=MsNeXwwGEjeUXBT4wbbxsO1Fg2UoMSrz4kEU_ArzIuM&co=ffffff&cmo=3acc3a&cmn=ff5353&ct=808080'></script> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--field-labels--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--field-labels.html.twig * field--default--field-labels--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--field-labels.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--field-labels--story.html.twig * field--node--field-labels.html.twig * field--node--story.html.twig * field--field-labels.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/expat" hreflang="nl">expat</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/belgie" hreflang="nl">België</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--comment-node-story--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--comment-node-story.html.twig * field--default--comment-node-story--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--comment-node-story.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> <section> <h2>Comments</h2> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/ottenbourgblog/templates/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1779" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602513321"></mark> <footer> <p>Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">DECOSTER</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> op 28/08/2020</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1779#comment-1779" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">BTW TERUGBETALING TAXFREE</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig * field--text-long.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Geachte Heer, Ik veroorloof mij enkele opmerkingen te formuleren. Enkele details in uw uitleg zijn niet helemaal correct. 1) er zijn nog andere operatoren op de markt buiten deze die U vermeldt. DIY is uiteraard de goedkoopste manier om de BTW te recupereren maar vraagt wel een zorgvuldige opvolging door U. Wat betreft ZappTAX : door het feit dat de facturen op hun naam worden opgesteld recupereren zij de BTW via hun eigen BTW-aangifte en niet bij de leverancier. Wat betreft Refundit heb ik toch mijn twijfels over het feit dat de winkels niet meer hoeven te doen. Hoe recupereren zij de BTW die ze aan U terugstorten ?<br /> Ik kan U nog melden dat er sinds 30.6.2020 nog meer alternatieven werden gelanceerd door de douane om een digitale validatie te bekomen. Hier zijn 14 operatoren bij betrokken. Vriendelijke groeten,</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/ottenbourgblog/templates/comment.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'pager' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/pager.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/pager.html.twig' --> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1504&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="HLuct4xVi8XAesyV3Pm0I2XYVdTF_3XSte5I7qGP5cE"></drupal-render-placeholder> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> Wed, 03 Jul 2019 13:31:30 +0000 Jan Ottenbourg 1504 at https://www.ottenbourg.com/blog Reünie van de lagere school (KNT), 35 jaar later https://www.ottenbourg.com/blog/2019/06/reunie-lagere-school-knt-35-jaar-later <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'ds_entity_view' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'layout__onecol' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x layout--onecol.html.twig * layout-onecol--node--1488.html.twig * layout-onecol--node-story-rss.html.twig * layout-onecol--node-story.html.twig * layout-onecol--node-rss.html.twig * layout-onecol--node.html.twig x layout--onecol.html.twig * layout.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <div data-history-node-id="1488" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--node-post-date--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--node-post-date.html.twig * field--default--node-post-date--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--node-post-date.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--node-post-date--story.html.twig * field--node--node-post-date.html.twig * field--node--story.html.twig * field--node-post-date.html.twig * field--ds.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">21/06/2019</div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--body--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--body.html.twig * field--default--body--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--body.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Na eerdere geslaagde <a href="//www.ottenbourg.com/blog/labels/knt">reünies van klas 5A en 6A</a>, werd er beslist om deze bijeenkomst<strong> uit te breiden naar alle klassen van het 6de studiejaar van 1984</strong> uit de KNT (Katholieke Normaalschool Tienen)!</p> <p>Oude klasfoto's werden opnieuw opgevist, namenlijsten vergeleken en oud-leerkrachten werden erbij gehaald om te helpen. Dankzij social media (en dan vooral Facebook en LinkedIn) konden we <strong>vrij makkelijk 66 van de 69 oud-klasgenoten</strong> (van 35 jaar geleden!) terug opsporen en contacteren.</p> <p><img alt="3 zesde leerjaren in 1984" data-entity-type="file" data-entity-uuid="efb597f5-9dec-40ce-be7d-69befefcbbd7" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/KNT_6de_leerjaar_1984.jpg" width="2400" height="561" loading="lazy" /></p> <p>Uiteindelijk schreven er zich 26 in voor deze klasreünie, en samen met met enkele oude meesters en juffrouwen was het een fantastisch weerzien!</p> <p>Eerst in café <a href="https://www.pand10.be" target="_blank">Pand10</a> aan het station van Tienen...</p> <p><img alt="Groepsfoto" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b0e16376-3f31-43d7-b807-155bc9c9352b" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/KNT_reunie_1984-2019.jpg" width="6000" height="2543" loading="lazy" /></p> <p>...daarna in restaurant <a href="http://www.restokopenhagen.be" target="_blank">De Kopenhagen</a> voor een heerlijk menu.</p> <p><strong>Tot binnen 5 jaar voor een volgende editie!?</strong></p> <p> </p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--field-galerij--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--field-galerij.html.twig * field--default--field-galerij--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--field-galerij.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig x field--juicebox-relative-width.html.twig * field--node--field-galerij--story.html.twig * field--node--field-galerij.html.twig * field--node--story.html.twig * field--field-galerij.html.twig * field--image.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'modules/contrib/juicebox/templates/field--juicebox-relative-width.html.twig' --> <div> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'juicebox_embed_markup' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'modules/contrib/juicebox/templates/juicebox-embed-markup.html.twig' --> <div class="juicebox-parent"> <div id="node--1488--field-galerij--rss" class="juicebox-container"> <noscript> <!-- Image gallery content for non-javascript devices --> <p class="jb-image"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img src="/blog/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/2019-06/DSCN8513.JPG?itok=EozHAzVE" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <br/> <span class="jb-title"></span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img src="/blog/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/2019-06/DSCN8515.JPG?itok=WWGVRsgL" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <br/> <span class="jb-title"></span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img src="/blog/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/2019-06/DSCN8518.JPG?itok=c5G5Ie8s" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <br/> <span class="jb-title"></span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img src="/blog/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/2019-06/DSCN8520_.jpg?itok=yMVSTME_" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <br/> <span class="jb-title"></span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img src="/blog/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/2019-06/DSCN8522_.jpg?itok=HKCdnIkK" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <br/> <span class="jb-title"></span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img src="/blog/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/2019-06/IMG_0983.jpg?itok=4X0lCADY" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <br/> <span class="jb-title"></span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img src="/blog/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/2019-06/IMG_0985.jpg?itok=Gbr2G-OK" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <br/> <span class="jb-title"></span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img src="/blog/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/2019-06/IMG_0986.jpg?itok=UL4ZuSeS" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <br/> <span class="jb-title"></span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img src="/blog/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/2019-06/IMG_0987.jpg?itok=XM9407em" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <br/> <span class="jb-title"></span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img src="/blog/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/2019-06/DSCN8528_.jpg?itok=PKsj2NyZ" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <br/> <span class="jb-title"></span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> </noscript> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'modules/contrib/juicebox/templates/juicebox-embed-markup.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'modules/contrib/juicebox/templates/field--juicebox-relative-width.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--field-labels--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--field-labels.html.twig * field--default--field-labels--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--field-labels.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--field-labels--story.html.twig * field--node--field-labels.html.twig * field--node--story.html.twig * field--field-labels.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/tienen" hreflang="nl">Tienen</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/jan" hreflang="nl">Jan</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/knt" hreflang="nl">KNT</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--comment-node-story--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--comment-node-story.html.twig * field--default--comment-node-story--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--comment-node-story.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> <section> <h2>Comments</h2> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/ottenbourgblog/templates/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1778" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602513355"></mark> <footer> <p>Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">David Janssens</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> op 18/08/2020</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1778#comment-1778" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Meester Vertongen</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig * field--text-long.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Beste,</p> <p>Ik heb in het jaar &#039;87 bij meester Vertongen gezeten. Hoe is het met hem? Leeft hij eigenlijk nog?</p> <p>Groetjes, David</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/ottenbourgblog/templates/comment.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'pager' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/pager.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/pager.html.twig' --> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1488&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="8rezdkD7r6OFxKnPcQIM5-OWNlaJtInJDCDkBg-LSQk"></drupal-render-placeholder> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> Fri, 21 Jun 2019 08:55:24 +0000 Jan Ottenbourg 1488 at https://www.ottenbourg.com/blog Tips & tricks voor toeristen in Dubai https://www.ottenbourg.com/blog/2019/06/tips-tricks-voor-toeristen-dubai <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'ds_entity_view' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'layout__onecol' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x layout--onecol.html.twig * layout-onecol--node--1452.html.twig * layout-onecol--node-story-rss.html.twig * layout-onecol--node-story.html.twig * layout-onecol--node-rss.html.twig * layout-onecol--node.html.twig x layout--onecol.html.twig * layout.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <div data-history-node-id="1452" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--node-post-date--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--node-post-date.html.twig * field--default--node-post-date--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--node-post-date.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--node-post-date--story.html.twig * field--node--node-post-date.html.twig * field--node--story.html.twig * field--node-post-date.html.twig * field--ds.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">12/06/2019</div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--body--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--body.html.twig * field--default--body--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--body.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Plan je een bezoek of vakantie in Dubai? Of gewoon enkele uren op de luchthaven (DXB) in transit?<br /> Hieronder enkele <strong>waardevolle tips en deals</strong> voor o.a. gratis wifi, goedkopere overnachtingen in hotels, toegang tot de lounges op de luchthaven, kortingen bij restaurants en bars, edm.</p> <p data-entity-type="file" data-entity-uuid="e455fdbe-0820-4be5-8609-34a91160e8c6" style="text-align: center;"><span><img alt="Deals in Dubai" data-entity-type="file" data-entity-uuid="e455fdbe-0820-4be5-8609-34a91160e8c6" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/Dubai_Budget.jpg" width="1024" height="682" loading="lazy" /><span title="Klik en sleep om te herschalen">​</span></span></p> <p><strong>LUCHTHAVEN</strong></p> <p>Op de Dubai luchthaven (DXB) krijg je <a href="http://www.dubaiairports.ae/faqs" target="_blank">één uur gratis wifi</a>. Langer kan natuurlijk, mits betaling of via Boingo. Of via <strong>lounge toegang</strong>... maar dat is meestal enkel weggelegd voor de business &amp; first class passagiers. Of toch niet?</p> <p><u>TIP</u> : Heb je een (bepaalde) kredietkaart dan kan je waarschijnlijk via <a href="https://www.loungebuddy.com" target="_blank">LoungeBuddy</a> of <a href="https://www.loungekey.com" target="_blank">LoungeKey</a> toegang krijgen tot de <a href="http://www.marhabaservices.com/english/our-services/airport-lounges" target="_blank">Marhaba lounge</a> incl. <strong>onbeperkt wifi, drank en hapjes</strong>.<br /><u>TIP</u> : Via de <a href="http://unbouncepages.com/earlybirds/" target="_blank">Early Birds Have More Fun</a> website krijg je per email <strong>allerlei kortingsbonnen</strong> (voor koffie, pizza, massage,...) toegestuurd die je onmiddellijk kan gebruiken op de luchthaven.</p> <p>UPDATE (15/06/2018) : <a href="https://www.emirates247.com/lifestyle/emirates-offers-free-ice-cream-at-dubai-international-airport-2018-06-15-1.670294" target="_blank">Gratis ijsjes deze zomer</a> op de luchthaven van Dubai! ;-)</p> <p><strong>ONLINE (4G) in DUBAI</strong></p> <p>Helaas niet altijd eenvoudig (tenzij dure roaming), want om een sim-kaart aan te kopen heb je een Emirates ID (of resident visum) nodig. Echter...</p> <p><u>TIP</u> : De 3 mobiele operatoren van de VAE (<a href="https://www.virginmobile.ae" target="_blank">Virgin</a>, <a href="https://www.etisalat.ae/en/c/mobile/plans/visitor-line.jsp" target="_blank">Etisalat</a> en <a href="https://www.du.ae/touristsim" target="_blank">du</a>) hebben elk een stand in de aankomsthal en bieden verschillende (pre-paid) producten aan voor toeristen (beperkt in tijd). Vergelijk de veschillende aanbiedingen bij aankomst en kies er het product uit dat jou het best uitkomt.</p> <p><strong>OVERNACHTEN</strong></p> <p>Er is enorm veel keuze in Dubai en Abu Dhabi qua overnachting, van super-luxueus tot een 'basis' hotel met bed en douche. Hoe vind ik nu de beste deals? De beste locatie? Wel...</p> <p><u>TIP</u> : Gebruik een aggregator zoals <a href="https://www.hotelscombined.be/NL/Place/Dubai.htm?a_aid=184100" target="_blank">Hotelscombined</a> of <a href="http://www.booking.com/city/ae/dubai.nl.html?aid=1370219&amp;no_rooms=1&amp;group_adults=1" target="_blank">Booking.com</a> om snel en eenvoudig <strong>prijzen te vergelijken</strong> en rechtstreeks te boeken!<br /><u>TIP</u> : Ook <a href="http://www.airbnb.nl/c/jottenbourg" target="_blank">Airbnb</a> is ook actief in Dubai en Abu Dhabi. Gebruik <a href="http://www.airbnb.nl/c/jottenbourg" target="_blank">deze link</a> en je krijgt <strong>tot 21EUR korting</strong> op je eerste booking met Airbnb.<br /> TIP : Kijk ook de prijzen eens na via de app <a href="https://www.hoteltonight.com" target="_blank">HotelTonight</a> en gebruik de kortingscode <em>JOTTENBOURG</em> voor een <strong>bijkomende korting van 25USD</strong> <br /><u>TIP</u> : Gebruik de "incognito" module van je browser (bv. in Chrome) om cookies, edm. tegen te gaan. Hierdoor kan je dag na dag de prijzen vergelijken zonder dat de website je eerdere zoekopdrachten kan bijhouden, en dus de prijzen opdrijft. Probeer ev. ook via een VPN of een Teamviewer-connectie "lokaal" te surfen, en je zal zien dat de prijzen voor hotels vanop dezelfde websites nogal kunnen verschillen van land tot land.</p> <p><strong>TRANSPORT</strong></p> <p>Naast de metro zijn <strong>vooral taxi's</strong> dé manier om Dubai te doorkruisen. Deze zijn relatief <strong>goedkoop en overal beschikbaar</strong>.</p> <p><u>TIP</u> : Ook Uber is beschikbaar in Dubai. Nog nooit Uber gebruikt? Gebruik dan <a href="https://www.uber.com/invite/uberjeanke" target="_blank">deze link</a> of promocode <em>UBERJEANKE</em> en krijg je <strong>eerste rit gratis</strong> (max 25AED).<br /><u>TIP</u> : Careem biedt een gelijkaardige dienst aan, en ook hier krijg je <strong>30AED gratis</strong> via <a href="http://careem.com/signup/ED1D89OKCW" target="_blank">deze link</a>, wanneer je Careem voor het eerst installeert en gebruikt.</p> <p><strong>RESTAURANTS en ATTRACTIES</strong></p> <p>Dubai is gekend voor zijn vele <strong>internationale restaurants</strong>, en natuurlijk de vele attracties voor jong en oud.</p> <p><u>TIP</u> : Gebruik websites zoals <a href="https://www.visitdubai.com/en/deals-and-offers" target="_blank">Visit Dubai</a>, <a href="http://dubai.groupon.ae" target="_blank">Groupon</a>, <a href="https://www.cobone.com/en/deals/dubai" target="_blank">Cabone</a>, <a href="https://www.viator.com/Dubai/d828-ttd" target="_blank">Viator</a> of <a href="http://www.yallabanana.com/deal/Dubai" target="_blank">YallaBanana</a> om <strong>goedkopere deals </strong>(uitstappen, restaurants, attracties,...) vast te krijgen. Deze zijn meestal beperkt in de tijd, dus snel zijn is soms de boodschap. Lees ook telkens aandachtig de voorwaarden (data/uren, keuzes,...) om niet voor onaangename verrassingen komen te staan.<br /> TIP : Ga je regelmatig uit eten? Dan kan <a href="https://www.theentertainerme.com/products2017" target="_top">The Entertainer</a> (app of hardcopy) goedkoop uitkomen omdat je heel wat kortingen (2-for-1) in restaurants krijgt dankzij hun voucher-systeem.<br /> TIP : Via de <a href="http://getguzzle.com" target="_blank">Guzzle app</a> krijg je heel wat <strong>2-for-1 deals</strong> in bars en restaurants (99AED voor toeristen, geldig voor 2 weken)</p> <p> Wie heeft er nog tips? Stuur ze gerust door...</p> <p> </p> <script type="text/javascript"> <!--//--><![CDATA[// ><!-- <!--//--><![CDATA[// ><!-- (function(d, sc, u) { var s = d.createElement(sc), p = d.getElementsByTagName(sc)[0]; s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = u + '?v=' + (+new Date()); p.parentNode.insertBefore(s,p); })(document, 'script', '//aff.bstatic.com/static/affiliate_base/js/flexiproduct.js'); //--><!]]]]><![CDATA[> //--><!]]> </script></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--field-labels--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--field-labels.html.twig * field--default--field-labels--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--field-labels.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--field-labels--story.html.twig * field--node--field-labels.html.twig * field--node--story.html.twig * field--field-labels.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/vakantie" hreflang="nl">vakantie</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/toerisme" hreflang="nl">toerisme</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/dubai.html" hreflang="nl">Dubai</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--comment-node-story--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--comment-node-story.html.twig * field--default--comment-node-story--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--comment-node-story.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> <section> <h2>Comments</h2> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/ottenbourgblog/templates/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1774" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1578172768"></mark> <footer> <p>Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Griet Schotsmans</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> op 9/11/2019</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1774#comment-1774" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Dubai</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig * field--text-long.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Dag Jan, ik ga mij eventjes voorstellen, ik ben Griet Schotsmans, de nicht van Ilse Ottenbourgh. Ik ben momenteel in Dubai op bezoek en wilde je graag een vriend en z&#039;n vrouw voorstellen die ook in Dubai wonen en werken als luchtverkeersleiders. Zij heten Gino Vermaelen en Melissa Knops en zijn ook van Tienen afkomstig. Groetjes Griet</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/ottenbourgblog/templates/comment.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/ottenbourgblog/templates/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="1" id="comment-1775" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1578172838"></mark> <footer> <p>Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/blog/users/jan-ottenbourg" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Jan Ottenbourg</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> op 5/01/2020</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1775#comment-1775" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">RE: Dubai</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig * field--text-long.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Bedankt voor de info Griet!</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/ottenbourgblog/templates/comment.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'pager' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/pager.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/pager.html.twig' --> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1452&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="n7203UAIDWu0li6q4f1_tIu13RH0NxEhLDaQcud2YzE"></drupal-render-placeholder> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> Wed, 12 Jun 2019 19:04:00 +0000 Jan Ottenbourg 1452 at https://www.ottenbourg.com/blog Einde voetbalseizoen Roos https://www.ottenbourg.com/blog/2019/05/einde-voetbalseizoen-roos <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'ds_entity_view' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'layout__onecol' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x layout--onecol.html.twig * layout-onecol--node--1503.html.twig * layout-onecol--node-story-rss.html.twig * layout-onecol--node-story.html.twig * layout-onecol--node-rss.html.twig * layout-onecol--node.html.twig x layout--onecol.html.twig * layout.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <div data-history-node-id="1503" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--node-post-date--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--node-post-date.html.twig * field--default--node-post-date--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--node-post-date.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--node-post-date--story.html.twig * field--node--node-post-date.html.twig * field--node--story.html.twig * field--node-post-date.html.twig * field--ds.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">4/05/2019</div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--body--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--body.html.twig * field--default--body--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--body.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Het seizoen is gedaan, de prijzen zijn uitgereikt! Proficiat FC Kevin's en alle speelsters!</p> <p><img alt="FC Kevins Dubai" data-entity-type="file" data-entity-uuid="669e4e04-7858-43bc-a303-083485b31379" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/FCkevins_2019.jpg" width="4021" height="2368" loading="lazy" /></p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--field-labels--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--field-labels.html.twig * field--default--field-labels--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--field-labels.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--field-labels--story.html.twig * field--node--field-labels.html.twig * field--node--story.html.twig * field--field-labels.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/roos" hreflang="nl">Roos</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/dubai.html" hreflang="nl">Dubai</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--comment-node-story--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--comment-node-story.html.twig * field--default--comment-node-story--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--comment-node-story.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> <section> <h2>Comments</h2> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/ottenbourgblog/templates/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1769" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567896412"></mark> <footer> <p>Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Moeke en vake</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> op 5/09/2019</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1769#comment-1769" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Goed zo! Op naar het…</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig * field--text-long.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Goed zo! Op naar het volgende seizoen met heel veel goesting!</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/ottenbourgblog/templates/comment.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'pager' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/pager.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/pager.html.twig' --> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1503&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="Cq-YcvZut6WDZuv6Iv6qUKKJriTfI8YpwUsDL2pDqjc"></drupal-render-placeholder> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> Fri, 03 May 2019 20:18:59 +0000 Jan Ottenbourg 1503 at https://www.ottenbourg.com/blog Jaarlijkse kwis-avond https://www.ottenbourg.com/blog/2019/05/jaarlijkse-kwis-avond <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'ds_entity_view' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'layout__onecol' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x layout--onecol.html.twig * layout-onecol--node--1496.html.twig * layout-onecol--node-story-rss.html.twig * layout-onecol--node-story.html.twig * layout-onecol--node-rss.html.twig * layout-onecol--node.html.twig x layout--onecol.html.twig * layout.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <div data-history-node-id="1496" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--node-post-date--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--node-post-date.html.twig * field--default--node-post-date--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--node-post-date.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--node-post-date--story.html.twig * field--node--node-post-date.html.twig * field--node--story.html.twig * field--node-post-date.html.twig * field--ds.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">3/05/2019</div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--body--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--body.html.twig * field--default--body--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--body.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Naar <strong>jaarlijkse gewoonte</strong> proberen we altijd mee te doen aan de kwis van <a href="https://www.belgianclubdubai.org/home" target="_blank">Belgian Club Dubai</a>. Onze <a href="//www.ottenbourg.com/blog/labels/kwis">4de deelname</a> dit.jaar, en nu verkleed als "<em>Men in Black</em>"!</p> <p><img alt="Men In Black" data-entity-type="file" data-entity-uuid="bea09f71-13da-40f2-92a3-bac95ba70fc6" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/MenInBlack_1.jpg" width="3589" height="2692" loading="lazy" /></p> <p><img alt="BCD kwisavond" data-entity-type="file" data-entity-uuid="42cdda54-62d7-4e7d-b41c-b96fe8ecd31e" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/MenInBlack_2.jpg" width="3942" height="2286" loading="lazy" /></p> <p><strong>Quiz-master Patrick </strong>zorgde weer voor de vragen in een strak schema!</p> <p><img alt="Belgian Club Dubai kwis" data-entity-type="file" data-entity-uuid="17b62f7f-8067-4f14-af67-bb56950269ca" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/BCD_kwis_2019.jpg" width="4224" height="2368" loading="lazy" /></p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--field-labels--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--field-labels.html.twig * field--default--field-labels--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--field-labels.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--field-labels--story.html.twig * field--node--field-labels.html.twig * field--node--story.html.twig * field--field-labels.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/jan" hreflang="nl">Jan</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/kwis" hreflang="nl">kwis</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/dubai.html" hreflang="nl">Dubai</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--comment-node-story--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--comment-node-story.html.twig * field--default--comment-node-story--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--comment-node-story.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1496&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="wFkGWRuaRsqnWPmLDeAPkc5qxX4g9NLYNLpIEV46pyA"></drupal-render-placeholder> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> Fri, 03 May 2019 10:51:01 +0000 Jan Ottenbourg 1496 at https://www.ottenbourg.com/blog Avond cruise (yacht) met barbecue https://www.ottenbourg.com/blog/2019/04/avond-yacht-cruise-met-barbecue <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'ds_entity_view' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'layout__onecol' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x layout--onecol.html.twig * layout-onecol--node--1497.html.twig * layout-onecol--node-story-rss.html.twig * layout-onecol--node-story.html.twig * layout-onecol--node-rss.html.twig * layout-onecol--node.html.twig x layout--onecol.html.twig * layout.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <div data-history-node-id="1497" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--node-post-date--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--node-post-date.html.twig * field--default--node-post-date--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--node-post-date.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--node-post-date--story.html.twig * field--node--node-post-date.html.twig * field--node--story.html.twig * field--node-post-date.html.twig * field--ds.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">18/04/2019</div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--body--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--body.html.twig * field--default--body--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--body.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong>Privé jachtje huren</strong> met de Tahitianen in Dubai is <strong>altijd een belevenis</strong> op zich (net zoals <a href="//www.ottenbourg.com/blog/2018/02/yacht-trip-vanuit-de-dubai-marina">vorige keer</a>) ;-)</p> <p><img alt="Privé Yacht rental in Dubai" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ed2c9c25-c699-44b6-a61c-1bfe05e1d722" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/Yacht_cruise_2019.jpg" width="3587" height="2690" loading="lazy" /></p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--field-labels--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--field-labels.html.twig * field--default--field-labels--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--field-labels.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--field-labels--story.html.twig * field--node--field-labels.html.twig * field--node--story.html.twig * field--field-labels.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/jan" hreflang="nl">Jan</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/kristel" hreflang="nl">Kristel</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/roos" hreflang="nl">Roos</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/dubai.html" hreflang="nl">Dubai</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/tahiti" hreflang="nl">Tahiti</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--comment-node-story--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--comment-node-story.html.twig * field--default--comment-node-story--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--comment-node-story.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1497&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="kNshhN3u6ioaX99S5VHzZK7u86faNo57f2wK6R9IxOc"></drupal-render-placeholder> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> Thu, 18 Apr 2019 19:07:35 +0000 Jan Ottenbourg 1497 at https://www.ottenbourg.com/blog Afspreken met oud collega's en ex-mede-blogger in Japan https://www.ottenbourg.com/blog/2019/03/afspreken-met-oud-collegas-en-ex-mede-blogger-japan <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'ds_entity_view' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'layout__onecol' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x layout--onecol.html.twig * layout-onecol--node--1490.html.twig * layout-onecol--node-story-rss.html.twig * layout-onecol--node-story.html.twig * layout-onecol--node-rss.html.twig * layout-onecol--node.html.twig x layout--onecol.html.twig * layout.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <div data-history-node-id="1490" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--node-post-date--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--node-post-date.html.twig * field--default--node-post-date--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--node-post-date.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--node-post-date--story.html.twig * field--node--node-post-date.html.twig * field--node--story.html.twig * field--node-post-date.html.twig * field--ds.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">28/03/2019</div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--body--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--body.html.twig * field--default--body--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--body.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Eerst New Dehli (en de <a href="//www.ottenbourg.com/blog/2019/03/taj-mahal-india-bezoeken">Taj Mahal</a>), daarna twee dagen in Osaka en vervolgens enkele dagen in Tokyo.... dan kon ik het natuurlijk niet laten om :</p> <ul><li><strong>ex-ATN collega's</strong> op te gaan zoeken (in Narita) en samen sushi te gaan eten</li> <li>pintje te gaan drinken bij <strong>Vincent Timmermans</strong> (ex Sabena steward) in de <em>Jet Lag Club,</em> én</li> <li>(voor het eerst) af te spreken met oud Belgisch mede-blogger <strong>Vincent Van den Storme</strong>, die al tientallen jaren in Japan woont, en mij een <strong>fantastische rondleiding</strong> gaf in Yokohama.</li> </ul><p><img alt="Sushi in AEON MALL Narita" data-entity-type="file" data-entity-uuid="e1bb732f-8266-447e-a45b-a9c55325ff8c" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/Japan_2019_1.jpg" width="3693" height="2770" loading="lazy" /></p> <p><img alt="Jet Lag Club Narita" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6909d446-f36a-4a1f-ac5c-0a3e94fe57e7" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/Japan_2019_2.jpg" width="3729" height="2796" loading="lazy" /></p> <p><img alt="Yokohama met Vincent Van den Storme" data-entity-type="file" data-entity-uuid="11129a02-0cea-448e-80bc-04247ea82aac" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/Japan_2019_3.jpg" width="3356" height="2517" loading="lazy" /></p> <p>Een leuk (weer)zien!</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--field-labels--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--field-labels.html.twig * field--default--field-labels--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--field-labels.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--field-labels--story.html.twig * field--node--field-labels.html.twig * field--node--story.html.twig * field--field-labels.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/japan" hreflang="nl">Japan</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/jan" hreflang="nl">Jan</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/atn" hreflang="nl">ATN</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/jet-lag-club" hreflang="nl">Jet Lag Club</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--comment-node-story--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--comment-node-story.html.twig * field--default--comment-node-story--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--comment-node-story.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> <section> <h2>Comments</h2> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/ottenbourgblog/templates/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1764" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562337501"></mark> <footer> <p>Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <a rel="nofollow" href="http://vincentvds.blogspot.com" lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Vincent</a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> op 1/07/2019</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1764#comment-1764" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Het was tof om je hier in…</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig * field--text-long.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Het was tof om je hier in Yokohama te ontmoeten, Jan! Tot een volgende keer!</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/ottenbourgblog/templates/comment.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'pager' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/pager.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/pager.html.twig' --> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1490&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="ETEFVmLO6P2gltfOOu64vrzqstHsd1b9ctsW-C0tCEI"></drupal-render-placeholder> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> Wed, 27 Mar 2019 22:24:17 +0000 Jan Ottenbourg 1490 at https://www.ottenbourg.com/blog Taj Mahal in India bezoeken https://www.ottenbourg.com/blog/2019/03/taj-mahal-india-bezoeken <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'ds_entity_view' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'layout__onecol' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x layout--onecol.html.twig * layout-onecol--node--1489.html.twig * layout-onecol--node-story-rss.html.twig * layout-onecol--node-story.html.twig * layout-onecol--node-rss.html.twig * layout-onecol--node.html.twig x layout--onecol.html.twig * layout.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <div data-history-node-id="1489" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--node-post-date--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--node-post-date.html.twig * field--default--node-post-date--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--node-post-date.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--node-post-date--story.html.twig * field--node--node-post-date.html.twig * field--node--story.html.twig * field--node-post-date.html.twig * field--ds.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">20/03/2019</div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--body--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--body.html.twig * field--default--body--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--body.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Op weg naar Japan met VIP klanten, stopten we één dag in <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/New_Delhi" target="_blank">New Delhi</a>, de hoofstad van India. Een bezoek aan de <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal" target="_blank">Taj Mahal</a>, één van de <a href="http://www.dewereldwonderen.nl/7-wereldwonderen/moderne-wereldwonderen/" target="_blank">7 wereldwonderen</a>, stond dan ook al heel lang op onze verlanglijst.</p> <p>Na een veel te korte nacht besloten we om 's morgen heel vroeg met een chauffeur naar Agra te rijden, zodat we in de voormiddag de <strong>Taj Mahal </strong>konden bezoeken en in de namiddag terug in het hotel waren. Een <strong>3u durende rit</strong> (enkele richting!) maar onze inspanning en geduld werden (meer dan) beloond!</p> <p>De typisch <strong>Indische 'chaos'</strong> aan de ingang lieten niet veel goeds beloven, maar eens je door de hoofdingang het <strong>immense mausoleum van witte marmer</strong> te zien krijgt, valt je mond wel open.... </p> <p><img alt="Ingang Taj Mahal, Agra" data-entity-type="file" data-entity-uuid="cc2193f7-2cc0-463d-884b-98cf6dd37f11" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/TajMahal_2019_2.jpg" width="3238" height="2429" loading="lazy" /></p> <p><img alt="Binnenkomst" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5fdd95ab-b2e3-40b7-861b-1d01c29786ce" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/TajMahal_2019_3.jpg" width="2503" height="3067" loading="lazy" /></p> <p><img alt="Crewfie" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4fc73772-c5cf-4fa3-b46c-b0c44d62ec80" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/TajMahal_2019_4.jpg" width="4484" height="3363" loading="lazy" /></p> <p>Dit imposante monument-begraafplaats werd <strong>tussen 1631 en 1648</strong> gebouwd door Shah Jahan, de vijfde heerser van het Mogolrijk, als <strong>eerbetoon aan zijn favoriete echtgenote</strong>.</p> <p>De Mogoldynastie had de gewoonte om voor haar leden grafmonumenten in <strong>symmetrisch aangelegde tuinen</strong> te bouwen. Tuinen staan in de <strong>islamitische traditie</strong> symbool voor het paradijs en de Mogols poogden voor hun overledenen een hemelse woonplaats op aarde te scheppen.</p> <p>Het mausoleum wordt geroemd om de<strong> volmaakt uitgevoerde symmetrie</strong>, de verfijnde decoraties in de vorm van <strong>kalligrafieën uit de Koran</strong>, de marmeren reliëfs en het <strong>ingelegde steenwerk</strong> en niet op de laatste plaats vanwege het subtiele lichtspel, dat het gebouw steeds een ander aanzien geeft.</p> <p><img alt="Taj Mahal" data-entity-type="file" data-entity-uuid="abb4046a-04d8-4cf4-8110-09fcccc83035" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/TajMahal_2019_1.jpg" width="2755" height="2066" loading="lazy" /></p> <p><img alt="Groepsfoto" data-entity-type="file" data-entity-uuid="bf4f4029-0ab3-4e79-956b-48d84962a93e" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/TajMahal_2019_5.jpg" width="4608" height="3456" loading="lazy" /></p> <p>Na een korte lunch was het weer tijd om 3u terug te rijden in de andere richting....</p> <p>In toaal dus meer dan 6 uur in de auto gezeten, om amper 3 à 4 uur ter plaatse te zijn om de <strong>Taj Mahal te bezoeken</strong>. Zot zijn doet geen pijn, zeggen ze, maar ik zou het opnieuw doen! Het was zeker de moeite waard!</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--field-labels--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--field-labels.html.twig * field--default--field-labels--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--field-labels.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--field-labels--story.html.twig * field--node--field-labels.html.twig * field--node--story.html.twig * field--field-labels.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/a319.html" hreflang="nl">A319</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/jan" hreflang="nl">Jan</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/emirates.html" hreflang="nl">Emirates</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/japan" hreflang="nl">Japan</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/india.html" hreflang="nl">India</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--comment-node-story--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--comment-node-story.html.twig * field--default--comment-node-story--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--comment-node-story.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> <section> <h2>Comments</h2> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/ottenbourgblog/templates/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1768" class="js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567896412"></mark> <footer> <p>Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Moeke en vake</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> op 5/09/2019</p> </footer> <div> <h3><a href="/blog/comment/1768#comment-1768" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">zeker de moeite waard!! en…</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig * field--text-long.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>zeker de moeite waard!! en in mooi gezelschap dan nog!</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/ottenbourgblog/templates/comment.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'pager' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/pager.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/pager.html.twig' --> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1489&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="CYuqaxAPdReuEECXDMVgiJYCBS6lOi4dGEjWeUjyE8A"></drupal-render-placeholder> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> Tue, 19 Mar 2019 21:29:59 +0000 Jan Ottenbourg 1489 at https://www.ottenbourg.com/blog Special Olympics World Summer Games Abu Dhabi 2019 https://www.ottenbourg.com/blog/2019/03/special-olympics-world-summer-games-abu-dhabi-2019 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'ds_entity_view' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'layout__onecol' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x layout--onecol.html.twig * layout-onecol--node--1500.html.twig * layout-onecol--node-story-rss.html.twig * layout-onecol--node-story.html.twig * layout-onecol--node-rss.html.twig * layout-onecol--node.html.twig x layout--onecol.html.twig * layout.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <div data-history-node-id="1500" class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--node-post-date--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--node-post-date.html.twig * field--default--node-post-date--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--node-post-date.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--node-post-date--story.html.twig * field--node--node-post-date.html.twig * field--node--story.html.twig * field--node-post-date.html.twig * field--ds.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden field--item">17/03/2019</div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--body--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--body.html.twig * field--default--body--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--body.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>De Olympische wereldspelen voor <strong>mensen met een verstandelijke beperking</strong> ging dit jaar <a href="https://www.abudhabi2019.org" target="_blank">door in Abu Dhabi</a>. En om organisatorische redenen, gingen enkele sporten, waaronder de atletiekwedstrijden door in Dubai.</p> <p>Perfect, want zo konden wij hier <strong>ook mee genieten van deze manifestatie</strong> én konden we heel gemakkelijk afspreken met <strong>vrienden uit de Belgische delegatie</strong>!</p> <p>De Belgische atleten behaalden uiteindelijk <a href="https://www.aclyra.com/wp/2019/03/20/20-03-2019-wereldspelen-abu-dhabi-hannes-en-eliese-zetten-kers-op-de-taart-en-halen-goud-met-belgisch-team-4x100m/" target="_blank">heel wat medailles</a> en de enkele ouders, die mee waren gekomen naar Dubai, waren natuurlijk super fier.</p> <p><img alt="Special Olympics in Dubai" data-entity-type="file" data-entity-uuid="32b5e832-15f9-485e-acd0-357b0c8237e0" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/SpecialOlympics_1.jpg" width="4608" height="3456" loading="lazy" /></p> <p><img alt="An en Kristel" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f600e26c-cffb-402d-b47d-091e44908c2a" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/SpecialOlympics_2.jpg" width="3369" height="2526" loading="lazy" /></p> <p><img alt="BBC Madinat" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7273fbbb-be26-4fb4-9386-0e26e9e4d235" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/SpecialOlympics_3.jpg" width="4032" height="3024" loading="lazy" /></p> <p><img alt="Special Olympics in Dubai" data-entity-type="file" data-entity-uuid="eb52ba32-bce4-406a-8f6b-65a6c203f116" src="//www.ottenbourg.com/blog/sites/default/files/inline-images/SpecialOlympics_4.jpg" width="3911" height="2933" loading="lazy" /></p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--field-labels--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--field-labels.html.twig * field--default--field-labels--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--field-labels.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--field-labels--story.html.twig * field--node--field-labels.html.twig * field--node--story.html.twig * field--field-labels.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-labels field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/jan" hreflang="nl">Jan</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/kristel" hreflang="nl">Kristel</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/roos" hreflang="nl">Roos</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/dubai.html" hreflang="nl">Dubai</a></div> <div class="field--item"><a href="/blog/labels/uae.html" hreflang="nl">UAE</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--default--node--comment-node-story--story.html.twig * field--default--node--story.html.twig * field--default--node--comment-node-story.html.twig * field--default--comment-node-story--story.html.twig * field--default--story.html.twig * field--default--comment-node-story.html.twig * field--default.html.twig * field--theme-ds-field-default.html.twig * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> <section> <h2>Reactie toevoegen</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1500&amp;2=comment_node_story&amp;3=comment_node_story" token="VLTkmCO-IcFSomdmGXhJ6hBx9Gwi6P9wxbnai_tO69E"></drupal-render-placeholder> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/comment/templates/field--comment.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/layout_discovery/layouts/onecol/layout--onecol.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'modules/contrib/ds/templates/ds-entity-view.html.twig' --> Sun, 17 Mar 2019 18:46:11 +0000 Jan Ottenbourg 1500 at https://www.ottenbourg.com/blog