Quatorze Juillet

Niet alleen was het vandaag de verjaardag van Kristel, op "Quatorze Juillet" (14 juli) vieren de Fransen ook elk jaar opnieuw de Frans nationale feestdag, als herinnering aan de bestorming van La Bastille...

Aan de vooravond van de Franse revolutie (1789) was Frankrijk een absolute monarchie.
Lodewijk XVI (Louis Seize) werd op 11 juni 1775 tot koning gekroond, na de dood van zijn grootvader koning Lodewijk XV.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Lodewijk XIV (de Zonnekoning), de verpersoonlijking van het absolutisme ("L'état c'est moi" ("De staat, dat ben ik") ), zag Lodewijk XVI wel in dat rigoreuze hervormingen noodzakelijk waren (gezien o.a. de enorme staatsschuld), zoals in de decennia daarvoor al door tallozen was bepleit, onder meer door de grote denkers van de Verlichting. De adel werkte zijn plannen tegen en na de onlusten in de zomer van 1789 volgden grote politieke veranderingen...

De Franse Revolutie begint in het jaar 1789 als na 175 jaar de Staten-Generaal weer bijeen worden geroepen en enige tijd later (14 juli 1789 om precies te zijn!) de staatsgevangenis van Parijs, de Bastille wordt bestormd. De Franse Revolutie eindigt snel wanneer Napoleon Bonaparte door middel van een staatsgreep in 1799 de macht grijpt en de Franse Revolutie overgaat in de Napoleontische tijd.

Gedurende de Franse Revolutie werd het Franse koningshuis afgezet en de macht van de adel en de geestelijkheid afgenomen. In plaats daarvan werd Frankrijk een republiek waarin (zo was althans de bedoeling) de burgerij de macht overnam.

Het resultaat van de Franse Revolutie was een grootscheeps veranderd staatsbestel (met o.a. een grondwet) die ertoe leidde dat de absolute monarchie werd afgeschaft. Dit alles kon echter niet verhinderen dat er veel fout ging tijdens de jaren van de Franse Revolutie en dat deze tien jaar later eindigde met de alleenheerschappij van Napoleon Bonaparte.

Reactie toevoegen

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.