Voornamen en… de wet van Zipf

Gisteren langs de gynecoloog geweest, en de zwangerschap verloopt perfect.

Ook het geslacht (m/v) van de toekomstige broer of zus van Sara is bekend. Vandaar mijn zoektocht op het internet naar een 'unieke' voornamen... Er blijkt echter een wiskundig verband te bestaan m.b.t. voornamen!

De onderzoeker Dr. Gerrit Bloothooft van het Utrechts Instituut voor Vreemde Talen (UiL - OTS) stuitte op een merkwaardig rekenkundig verband tussen het aantal naamdragers en het aantal namen: er loopt een rechte lijn als namen (logaritme van het aantal namen) wordt uitgezet tegen naamdragers (frequentie van voorkomen).

Dr. Bloothooft trekt een interessante conclusie: "Elke ouder denkt met het geven van een voornaam aan een kind een unieke beslissing te nemen, maar over de gehele populatie van geborenen blijkt er opeens een fraai wiskundig verband te zijn."
Uiteraard wordt die unieke beslissing ingegeven door een samenspel van tal van factoren waaronder het al dan niet vernoemen van familie of bekenden, het volgen van populaire namen (of juist niet), het kiezen uit cultureel bepaalde subverzamelingen van voornamen (echte Vlaamse naam, Nederlandse naam, ...), sociale associaties van een naam, de prettige klank van de naam.

Er worden in de naamkundige literatuur wel vaker verbanden gelegd tussen verschijnselen en lexicale theorieën. Dat zijn de uitwerkingen van de wet van Zipf - rangorde maal frequentie van woorden in een tekst is constant.

Reactie toevoegen

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.